Книжки по товарознавству

Сирохман. Товарознавство м`яса і м`ясних товарів

Сирохман І.В.,Лозова Т.М.Товарознавство м`яса і м`ясних товарів.2-ге вид.перероб.та доп.Підручник.-К.:Центр учбової літератури,2009.-378с.

Підручник розрахований для бакалаврів напряму підготовки „Товарознавство і торговельне підприємництво" і магістрів спеціальностей "Товарознавство і комер­ційна діяльність Експертиза товарів і послуг", "Товарознавство і експертиза в митній справі" дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів", вивчення якої передбачено у навчальних закладах III і IV рівнів акредитації.

У підручнику узагальнено товарну характеристику, класифікацію, склад м'яса, формування споживних властивостей і асортименту м'ясних продуктів, тенденції розробки нових виробів, поліпшення їх харчової цінності, використання засобів збереження якості товарів.

Підручник включає новітні досягнення науки й техніки галузей виробництва м'ясних товарів, матеріал щодо визначення якості окремих груп м'ясних продуктів, ідентифікації видів, виявлення фальсифікації.

Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів.