Книжки по товарознавству

Виробництво, споживання і торгівля м'ясом

Сирохман. Товарознавство м`яса і м`ясних товарів

Аналіз виробництва продукції м'ясної промисловості вимагає відповідної класифікації. Науковці поділяють її залежно від обробки — на продукти забою і продукти переробки продуктів забою. Залежно від масової частки м'ясної сировини у рецептурному складі виділяють м'ясну, м'ясо-рослинну, рослинно-м'ясну, іншу м'ясовмісну і аналоги. М'ясна містить понад 60 % м'ясних інгредієнтів (без рослинних добавок), м'ясо-рослинна від 30 до 60 % м'ясних інгредієнтів і продукти рослинного походження, рослинно-м'ясна містить від 5 до 30 % м'ясних інгредієнтів, інша м'ясовмісна — містить від 5 до 60 % м'ясних інгредієнтів, аналоги — містять від 0 до 5 % м'ясних інгредієнтів.
У дев'яності роки XX ст. ріст виробництва м'яса забезпечувався за рахунок свинини і м'яса птиці. Спалахи епідемій пневмонії великої рогатої худоби (ВРХ) у ряді країн Близького Сходу і Африки, курячої пропасниці у Гонконзі і свинячої пропасниці у країнах ЄС, вірусної енцефалопатії в Європі змінили структуру м'ясного сектору світового господарства.
У 2000 р. світове виробництво м'яса склало 232,8 млн т. Споживання м'яса в країнах Азії і Південної Америки досягло відповідно 26,7 і 66,8 кг за рік на людину, а в країнах, що розвиваються — близько 28 кг, тоді як у розвинутих країнах — 78 кг.
Споживання м'яса і м'ясопродуктів на одну людину в середньому складає, кг: США— 114, Канада— 101, Німеччина— 91, Франція— 86, Російська Федерація — 49, Японія — 41.
З 1995 р. до 2002 р. в ЄС спостерігалось збільшення коефіцієнту приросту споживання м'яса на 7 %. У 2002 р. в країнах ЄС на одну особу в середньому пропонувалось 98 кг м'яса, з особливо високим рівнем в Іспанії і Данії, відповідно 131 і 128 кг. Іспанія лідирує за рівнем споживання на одну особу м'яса птиці (33 кг) і займає друге місце після Данії у використанні свинини (74 кг/людину). Більшість інших північних країн мають нижчий показник споживання м'яса: Фінляндія — 72 кг/людину (2003 p.), Великобританія— 67 кг/людину і Литва— 52 кг/людину. Європейський Союз (ЄС-15) сам повністю забезпечує себе м'ясом і м'ясними виробами, їх виробляється більше ніж споживається (табл. 1.1).
Серед країн ЄС виділяється Голландія, яка спеціалізується на виробництві телятини. Для підтримання репутації і гарантування якості цього процесу у 1997 році була затверджена система гарантії якості (1KB) виробництва телятини. Вона включає перевірку на наявність у сировині стимуляторів росту та інших заборонених препаратів. ІКВ-перевірки виконуються незалежними інспекторами, яким дозволено відвідування ферм без попереднього повідомлення. Існує дві ІКВ-схеми для контролю виробництва телятини: одна — для тварин, м'ясо яких класифікують, як біла телятина, друга — для тварин, що дають рожеву телятину. У 2002 році поголів'я телят нараховувало 713 тис. голів, з них 561 тис. була направлена для виробництва білої телятини і 152 тис. — для рожевої. Всього у 2002 році було вироблено 176 тис. т м"яса. Переважна кількість виробленої телятини експортована в Італію і Німеччину.
Таблиця 1.1
САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЇН ЄС М'ЯСОМ І М'ЯСНИМИ ПРОДУКТАМИ, 2004 P., %


Світове споживання м'яса в цілому підвищується протягом кількох десятиліть, хоча щорічні темпи його росту дещо знижуються. Згідно даних ФАО ООН, світове виробництво яловичини в 2005 році збільшилось у порівнянні з попереднім роком на 1,8 % — до 64,2 млн тонн, у тому числі на 5,8 % — в Китаї і на 7,7 % — у Бразилії. США з 11,3 млн тонн залишаються найбільшим виробником яловичини у світі. Згідно прогнозів, у 2010 р. споживання м'яса в світі досягне близько 260 млн тонн. Важливішим його видом як у споживанні, так і у виробництві залишиться свинина.
За оцінками спеціалістів, майбутній розвиток ринку яловичини ЄС базується на тому, що ступінь самозабезпечення яловичиною буде знижуватись до 2013 року.
Найбільш ефективно нарощують експорт яловичини Бразилія й Австралія.
Згідно прогнозу Міністерства сільського господарства США, об'єм експорту яловичини з 2005 до 2015 року збільшиться в середньому на 1 млн т, що відповідає °/о- Експорт із Бразилії до 2010 року буде зростати, а потім можливий спад, зумовлений виявленням у деяких місцевостях Бразилії епідемії ящуру.
Переможцем у конкурентній боротьбі на світовому ринку торгівлі яловичиною вийде Бразилія (табл. 1.2, 1.3).
Таблиця 1.2
ПРОГНОЗОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ЯЛОВИЧИНИ НА ПЕРІОД 3 2005 ДО 2015 РОКУ, ТИС. Т (ЗАБІЙНА МАСА)


Таблиця 1.3
ЗМІНА ЧАСТКИ РИНКУ ДЕЯКИХ КРАЇН У НЕТТО-ЕКСПОРТІ ЯЛОВИЧИНИ НА ПЕРІОД 3 2001 ДО 2015 РОКУ, %


На період до 2010 року нетто-експорт зросте на 7,8 %. Більшість експертів вважає, що за період з 2005 до 2015 року об'єми імпорту яловичини провідними краї-нами-експортерами зростуть на 900 тис. т або на 17,9 %.
Основними імпортерами яловичини є США, Японія, Росія, Мексика і Республіка Корея (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
ПРОГНОЗОВАНИЙ РОЗВИТОК ІМПОРТУ ЯЛОВИЧИНИ ЗА ПЕРІОД 3 2005 ДО 2015 РОКІВ, ТИС. Т (ЗАБІЙНА МАСА)


Дослідженнями якості яловичини в японських магазинах із Австралії і США відзначено, що підшкірний жир у австралійської ВРХ майже повністю жовтий з незначною мармуровістю. Це в основному пов'язане з відгодівлею тварин травою. Використання зернових комбікормів приводить до поліпшення якості м'яса і збільшення його експорту в Японію. Австралійська яловичина високо оцінюється завдяки своїй високій здатності до зв'язування води.
За останні 10 років світове виробництво свинини збільшилось на 24,2 млн т. або на 31 % і складає близько 102,7 млн т. За поголів'ям свиней лідирують такі країни, як Китай — 473 млн голів і США — 60 млн голів. У Європі найбільш розвинене свинарство у таких країнах: Німеччина, де утримують 26 млн свиней, а виробництво свинини за рік становить 4 млн т; Іспанія— відповідно 24,9 млн голів і 3,2 млн т.; Польща — 17,4 і 2; Франція — 15,2 і 2,3; Данія — 13,4 млн голів і 1,9 млн т.

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.