Книжки по товарознавству

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Оснач О.Ф. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти.Навчальний посібник.-К.:Центр учбової літератури,2007.-304с.

У навчальному посібнику розкривається класифікація, при­значення, основні характеристики, маркірування, умови транс­портування та зберігання основних видів промислового облад­нання, інструменту, підшипників кочення та засобів промислової автоматики.

Рекомендовано для студентів і викладачів економічних спеціальностей. ВНЗів та практичних фахівців.