Книжки по товарознавству

Електронно-променеві прилади

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

У цих приладах використовується потік електронів, сформований у вузький електронний промінь. Численну групу складають електронно-променеві прилади, що перетворюють електричні сигнали у візуальне зображення. Сюди відносять електронно-променеві трубки, які застосовуються в осцилографах, телевізорах, моніторах ПЕОМ. Іншу групу утворюють електронно-променеві прилади для перетворення візуального зображення в електричний сигнал. Сюди входять трубки, які використовуються в передавальній телевізійній техніці.
Принцип дії ЕПТ заснований на явищі термоелектронної емісії електронів.
Основними елементами електронно-променевих трубок (ЕПТ), що перетворюють електричні сигнали у візуальне зображення, є електронний прожектор, відхиляюча система, екран (рис.1.3.). Екран представляє собою тонкий шар речовини (люмінофора), здатної світитися при бомбардуванні електронами.


Рис.1.3. Електронно-променева трубка
1-катод; 2- прожектор; З- анод; 4- відхиляюча система; 5-єкран
На катоді в результаті нагрівання відбувається виліт електронів, далі під впливом системи анодів відбувається рух електронів до екрана і фокусування їх у вузький пучок (під впливом напруги до декількох кіловольт). На шляху до екрана електронний промінь проходить між двома парами взаємно перпендикулярних відхиляючих пластин.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.