Книжки по товарознавству

Напівпровідникові діоди

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Напівпровідниковий діод - це однопереходний (з одним електричним переходом) електроперетворювальний прилад з двома зовнішніми струмовідводами.
Властивості діода визначаються властивостями р- п- переходу -односторонньою провідністю. Діоди використовуються для випрямлення, стабілізації сигналів.
Діоди класифікуються:
♦ залежно від діапазону частот, у якому вони можуть працювати — низькочастотні та високочастотні;
♦ за основним матеріалом - германієві, кремнієві, арсенід-галієві й ін.;
♦ за призначенням: низькочастотні — випрямні стабілізуючі (стабілітрони), імпульсні, а високочастотні — детекторні, змішувальні, модуляторні, параметричні, перемикальні;
♦ іноді в особливу групу виділяють діоди, що відрізняються основними фізичними процесами: тунельні, лавино-пролітні, фото-, світлодіоди й ін.
Характеристика спеціальних видів діодів
Випрямні діоди. Призначені для випрямлення змінного струму низької частоти в постійний. В основі випрямних властивостей діодів лежить принцип односторонньої провідності електронно-діркових переходів.
За потужністю випрямленого струму розрізняють діоди малої (Р10 Вт) потужності.
Германієві та кремнієві діоди малої і середньої потужності Д226 та інші широко використовують у випрямних пристроях радіоелектронної апаратури. Потужні германієві та кремнієві діоди, наприклад Д 1004, КЦ410А, допускають роботу при зворотних напругах 15... 200 В. Полікристалічні (селенові, мідно-закисні та титанові) випрямні діоди конструктивно виконують у виді дисків або пластин квадратної або прямокутної форми.
Мідно-закисні діоди дуже чутливі до слабких сигналів. Перевага титанових діодів — висока, до 250° С припустима робоча температура.
Основними параметрами є постійна пряма напруга - U постійна зворотна напруга U , постійний прямий струм І, постійний зворотний струм І.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.