Книжки по товарознавству

Транзистори

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Транзистор - це електроперетворювальний напівпровідниковий прилад з одним або декількома електричними переходами, який застосовується для посилення потужності сигналу. Найбільш поширені транзистори мають два електронно-діркових переходи. Двопереходні транзистори, у яких використовують два різних типи носіїв заряду (електрони і дірки), одержали назву біполярних. Основним елементом такого транзистора є кристал напівпровідника, в якому за допомогою домішок створені три області з різною провідністю. Якщо середня область має електронну провідність типу п, а дві крайні - діркову провідність типу р, то такий транзистор належить до типу р-п-р на відміну від транзисторів п-р-п, що мають середню область із дірковою, а крайні області - з електронною провідністю. Кристал зміцнюють на спеціальному кристалотримачеві і поміщають у герметизований металевий, пластмасовий або скляний корпус.
Транзистори класифікуються:
♦ за матеріалом провідника - германієві, кремнієві, арсенидові; германієві транзистори працюють в інтервалі температур від -60° до +78...850 С, кремнієві — від -60° до + 120°... 150е С;
♦ за технологічною ознакою розрізняють транзистори сплавні, сплавно-дифузійні, дифузійно-сплавні, планарні, епітаксиальні, конверсійні, епітаксиально-планарні;
♦ за потужністю - малої, середньої, великої потужності;
♦ за діапазоном робочих частот - низької, середньої і високої частоти;
♦ за основними процесами руху інжектованих носіїв у базі -дрейфові та бездрейфові та ін.
Поряд із корпусними одержали поширення безкорпусні, в яких монокристал покривається спеціальною плівкою. Такі прилади використовують у гібридних плівкових інтегральних мікросхемах.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.