Книжки по товарознавству

Класифікація мікропроцесорів

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Залежно від функціональних можливостей мікропроцесори поділяють на універсальні та спеціалізовані.
Під універсальним мікропроцесором (інакше мікропроцесором загального призначення) розуміють мікропроцесор, якому властиві всі особливості центрального процесора. Такі мікропроцесори є основою мікро-ЕОМ, використовуються для вирішення широкого кола завдань у системах управління, вимірювальних приладах, діагностичних пристроях та ін.
Спеціалізований мікропроцесор розрахований на вузьке застосування, вирішення конкретного завдання й оптимізований за визначеним параметром.
Мікропроцесорний комплект або набір - це сукупність спеціально розроблених окремих мікропроцесорних та інших інтегральних схем, які сумісні за своїми конструктивно-технологічними даними, тобто можуть бути зібрані в єдине ціле. Вони призначені для спільної роботи в мікро-ЕОМ, мікропроцесорних системах, мікроконтролерах та ін. Зазвичай до комплекту входять В 1С; мікропроцесора, пам'яті, вводу-виведення інформації, мікропрбграмного управління та ін.

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.