Книжки по товарознавству

Класифікація електричних машин

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Електричні машини класифікують за такими ознаками:
♦ принципом дії і призначенням - на генератори, двигуни, перетворювачі й електромеханічні перетворювачі сигналів;
♦ характером виконання функцій - виконавчі двигуни, тахогенератори, поворотні трансформатори, електромашини синхронного зв'язку (сельсини), лінійні двигуни, електромашини подвійного живлення, мікродвигуни загального застосування та ін.;
♦ родом струму, що генерується або споживається - постійного (колекторні, вентильні) і змінного (асинхронні та синхронні);
♦ потужністю - мікромашини (до 500 Вт), малої (0,5-10 кВт), середньої (10-200 кВт) і великої потужності (200 кВт і більше);
♦ конструкцією - із фазовим і короткозамкнутим ротором;
♦ формою виконання і побудовою з позначенням: Е - без підшипників і вала, Щ - із щитовими підшипниками, ЩС - із щитовими і стояковими, С - із стояковими, Ф -із фланцевим кріпленням, В - із вертикальним валом, А -спарені машини, О - машини, що обдуваються, П - із підвищеним пусковим моментом, С - із підвищеним ковзанням, В - машини, що вбудовуються, К - з фазовим ротором, Т - для текстильної промисловості, Л - полегшені;
♦ характером зміни навантаження і режимом роботи тривалого, короткочасного і повторно - короткочасного;
♦ способом збудження - із незалежним і самозбудженням (паралельним, послідовним і змішаним);
♦ залежно від вимог до захисту машин від впливу зовнішнього середовища - відкриті, захищені, водозахищені, закриті, вибухобезпечні, герметичні.
До підгрупи електротехнічних машин відносяться також статичні електромагнітні пристрої - електричні трансформатори, оскільки фізичні явища, що протікають у них, відповідають природі електромагнітних процесів.
На рис. 2.1 наведена класифікація електричних машин за різними ознаками.Рис. 2. 2. Генератор постійного струму
1 - північний полюс магніту, 2 - південний полюс магніту,
З - рамка, 4 - колектор, 5 - зовнішнє коло

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.