Книжки по товарознавству

Електродвигуни постійного струму

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Електричні машини, що перетворюють електричну енергію в механічну, називаються електродвигунами. Першу електричну машину сконструював у 1834 р. російський вчений Борис Семенович Якобі.
У 1838 р. Якобі вперше у світі практично застосував свою електричну машину для приведення в обертання гребного гвинта човна.
Як було зазначено вище, машина постійного струму може працювати як генератором, так і електродвигуном. Тому генератори й електродвигуни мають однакову конструкцію.
Зазначимо, що в розглянутому нами випадку роботи електричної машини як електродвигуна напрямок струму в рамці такий же, як у випадку роботи її як генератора, однак напрямок обертання якоря генератора й електродвигуна протилежний.
При одночасній зміні напрямку струму в якорі і в обмотці збудження напрямок обертання не зміниться. Зазвичай зміну напрямку обертання якоря (реверсування) здійснюють зміною напрямку струму в якорі.
Як і генератори, електродвигуни постійного струму бувають трьох типів: із паралельним, послідовним і змішаним збудженням.
Електродвигун із паралельним збудженням має такі властивості:
♦ швидкість обертання якоря електродвигуна при зміні навантаження в межах від холостого ходу і до номінального змінюється в незначних межах (залишається практично постійною);
♦ електродвигун може працювати вхолосту (без зовнішнього навантаження), при цьому обмотка збудження повинна бути підключена до повної напруги мережі;
♦ обертаючий момент електродвигуна пропорційний струму якоря, тому що магнітний потік залишається постійним;
♦ струм, який споживається електродвигуном із мережі, прямо пропорційний навантаженню двигуна.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.