Книжки по товарознавству

Трансформатори

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Трансформатор електричний - статичний електромагнітний пристрій, який перетворює змінний струм однієї напруги в іншу (без зміни частоти). Електричні трансформатори класифікують за такими ознаками:
♦ призначенням: на трансформатори напруги, високовольтні, досліджувальні, із регульованою напругою під навантаженням, трансформатори струму і спеціального призначення;
♦ схемним призначенням: на силові, силові спеціальні (грубні, електрозварювальні), вимірювальні, узгоджувальні, імпульсні в електротехніці;
♦ числом фаз джерела енергії: на одно- і трифазні;
♦ за найвищою напругою однієї з обмоток: на низько- і високовольтні;
♦ потужністю: малої, середньої і великої;
♦ типом конструкції сердечників: на броньові, стержневі, стрічкові і тероїдальні;
♦ способом охолодження: із природним повітряним, примусовим, рідинним і парорідинним;
♦ режимом роботи: тривалого, короткого і короткочасного;
♦ залежно від схеми за кількістю обмоток: одно-, двох- і багатообмоточні.
Електричні трансформатори застосовують у радіотехніці і зв'язку як силові і узгоджувальні елементи, у системах автоматики і телемеханіки.
Кожний трансформатор складається з таких основних частин: сердечника, обмоток і вивідних затисків (або кінців).
Принцип дії трансформатора заснований на явищі електромагнітної індукції і полягає в тому, що на сталевий сердечник намотуються дві обмотки, одна з яких з'єднується з генератором змінного струму або включається в мережу змінного струму, а інша - зі споживачем струму (опором). Електричний струм, проходячи по обмотці, з'єднаній з генератором або мережею змінного струму, створює в сердечнику змінний магнітний потік, що в іншій обмотці індукує ЕРС. Обмотку, з'єднану з генератором змінного струму, називають первинною, а обмотку, до якої приєднується споживач, — вторинною.
Оскільки змінний магнітний потік пронизує одночасно обидві обмотки, то в кожної з них індукуються змінні ЕРС, розмір яких у кожній обмотці залежить тільки від кількості витків у ній.
З'ясуємо роль сталевого сердечника в трансформаторі. Індукована у витках трансформатора ЕРС залежить від розміру магнітного потоку, тобто від магнітної індукції. Якщо до однієї з обмоток трансформатора подана напруга мережі, то з іншої обмотки буде знята напруга, більша або менша напруги мережі в стільки разів, у скільки разів більша або менша кількість витків вторинної обмотки.
Якщо з вторинної, обмотки знімається напруга, більша, ніж подана до первинної обмотки, то такий трансформатор називається підвищувальним. Навпаки, якщо з вторинної обмотки знімається напруга менша, ніж з первинної, то такий трансформатор називається понижувальним. Кожний трансформатор може бути використаний як підвищувальний і як понижувальний.
Однофазні трансформатори бувають двох типів: стержневі і броньові. У броньового трансформатора котушки обмоток оточені сердечником (як бронею).
Обмотки потужних силових трансформаторів для кращого охолодження занурюють у спеціальні баки, заповнені трансформаторним маслом.
У стержневого трансформатора обмотка низької напруги міститься ближче до сердечника, а обмотка високої напруги для кращої її ізоляції від сердечника розміщується зовні, тобто обмотки розміщуються концентрично одна до одної. Такі обмотки називаються циліндричними.
Низькочастотні трансформатори, застосовувані у випрямних пристроях, зазвичай називають силовими трансформаторами (рис.2.11).
Перший у світі трифазний трансформатор був створений 1890 p. знаменитим російським інженером-електриком М.О. Доливо-Добровольським.

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.