Книжки по товарознавству

Електронно-променеве зварювання

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Електронно-променеве зварювання здійснюється теплотою, яка виділяється при ударі електронів, що швидко рухаються, (пучка) об поверхню зварюваних деталей. Зварний шов має дуже малу ширину, так як електронний промінь являє собою дуже концентроване джерело теплоти, що проникає на значну глибину.
Щільність енергії променя залежить від прикладеної прискорюючої напруги. Зварювання застосовують для з'єднання деталей із металів, що мають високу температуру плавлення (вольфрам, молібден, ніобій), а також металів, легко піддаються окисленню (алюміній, магній, берилій), для - виготовлення виробів із хромонікелевих і інших високолегованих сталей і сплавів.

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.