Книжки по товарознавству

Загальна характеристика металообробного обладнання

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Основну частину обладнання механічних цехів складають металообробні верстати. У групу металообробних входять металорізальні верстати для обробки ріжучим інструментом виробів із металевих матеріалів, а також пластмас, скла, кераміки та ін.
Металорізальним верстатом називається машина, призначена для обробки заготівки шляхом зняття стружки (припуску) для одержання готової деталі визначеної форми і розмірів відповідно до робочого креслення. Власне верстат підрозділяється на декілька найважливіших частин, які зазвичай називаються вузлами.
Головний привод верстата передає рух інструменту або заготівлі для здійснення процесу різання з відповідною швидкістю. У переважної більшості верстатів головний привод передає обертальний рух шпинделю, у якому закріплений ріжучий інструмент або заготівка.
Привод подачі необхідний для переміщення інструмента відносно заготівки для формування оброблюваної поверхні. У переважної більшості верстатів привод подачі передає вузлу верстата прямолінійний рух. Сполученням декількох прямолінійних, а іноді й обертальних рухів можна реалізувати будь-яку просторову траєкторію.
Привод позиціонування необхідний у багатьох верстатах для переміщення того або іншого вузла верстата з деякої вихідної позиції в іншу задану позицію, наприклад, при послідовній обробці декількох отворів або декількох паралельних площин на одній і тій самій заготівлі. У багатьох сучасних верстатах із числовим програмним управлінням (ЧПУ) функції приводів подачі і позиціонування виконує один загальний привод.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.