Книжки по товарознавству

Класифікація і позначення металорізальних верстатів

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Верстати класифікують за різними ознаками, основними з яких є: призначення, конструктивні особливості, ступінь універсальності, точність, габарити, ступінь автоматизації.
За призначенням і конструктивними особливостями усі верстати, що серійно випускаються, поділяють на групи, а кожну групу - на типи. Є десять груп (0. .. 9) і в кожній з них десять типів (0. .. 9) верстатів (табл. 5.1). Нульові групи і типи - резервні, вони заповнюються в міру необхідності. Така класифікація була розроблена Експериментальним науково-дослідним інститутом металорізальних верстатів (ЕНДІМВ).
За ступенем універсальності розрізняють верстати універсальні, спеціалізовані і спеціальні. Універсальні верстати, які інакше називаються верстатами загального призначення, застосовуються для виготовлення широкої номенклатури деталей, оброблюваних невеликими партіями в умовах дрібносерійного і серійного виробництва. Універсальні верстати з ручним управлінням вимагають від оператора підготовки і часткової або повної реалізації програми, а також виконання функцій маніпулювання (зміна заготівки й інструмента), контролю і зміни. Універсальні верстати з числовим управлінням вимагають від оператора лише окремих функцій маніпулювання і контролю. При цьому стає можливим обслуговування одним оператором декількох верстатів, так зване багатоверстатне обслуговування. Гнучкі виробничі модулі (ГПМ) представляють собою автоматизований універсальний технологічний осередок, основою якого є верстат із повним набором маніпуляторів, контрольних і вимірювальних пристроїв. Спеціалізовані верстати призначені для обробки заготівок порівняно вузької номенклатури. Прикладом можуть служити токарні верстати для обробки колінчатих валів або шліфувальні верстати для обробки кілець кулькових підшипників.
Спеціалізовані верстати мають високий ступінь автоматизації, і їх використовують у крупносерійному виробництві при великих партіях, що не вимагають частого переналагодження. Спеціальні верстати використовують для продуктивної обробки однієї або декількох майже однакових деталей в умовах крупносерійного й особливо масового виробництва. Спеціальні верстати, як правило, мають високий ступінь автоматизації. Автоматичну лінію утворюють із наборів верстатів-автоматів, розташованих послідовно відповідно до ходу технологічного процесу і зв'язаних загальним транспортом і загальним управлінням. Автоматична лінія може працювати в режимі автоматичного переналагодження і переходити від обробки однієї деталі до обробки іншої схожої на неї деталі. Загальне число різних деталей при цьому обмежено декількома штуками.
За ступенем точності верстати поділяють на класи: нормальної точності (умовне позначення - Н), підвищеної (П), високої (В), особливо високої (А) і особливо точні (С) - майстер-верстати. Верстати класів В, А і С експлуатують у спеціальних приміщеннях, де підтримують строго визначену температуру і вологість.

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.