Книжки по товарознавству

Техніко-економічні показники металорізальних верстатів та основні елементи процесу різання

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Для порівняльної оцінки технічного рівня верстатів і комплектів верстатного обладнання, а також для вибору верстатів відповідно до рішення конкретного виробничого завдання використовують набір показників, що характеризують якість як окремих верстатів, так і набору верстатного обладнання.
Ефективність - комплексний (інтегральний) показник, що найбільш повно відбиває головне призначення верстатного обладнання - підвищувати продуктивність праці і відповідно знижувати витрати праці при обробці деталей. Ефективність верстатів являє собою відношення річного випуску деталей до суми річних витрат на їх виготовлення (шт/грн.).
Порівняння ефективності двох варіантів верстатного обладнання при заданій програмі випуску проводять за різницею приведених витрат.
Продуктивність верстата визначає його здатність забезпечувати обробку визначеного числа деталей в одиницю часу.
Штучна продуктивність (шт/рік) виражається числом деталей, виготовлених в одиницю часу, при безупинній безвідмовній роботі.


де То — річний фонд часу; Т — повний час усього циклу виготовлення деталі.
При виготовленні на універсальному верстаті різних деталей його штучну продуктивність визначають за умовною, так званою типовою деталлю, форму і розміри якої беруть усередненими по всій розглянутій масі деталей. Усі вихідні параметри типової деталі (маса, розміри, допуски і т.ін.) визначають для всієї групи (родини) розглянутих деталей як середньозважені величини.
Надійність верстата - властивість верстата забезпечувати безперебійний випуск придатної продукції в заданій кількості протягом визначеного терміну служби й в умовах застосування, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання і транспортування.
Порушення працездатності верстата називають відмовою. При відмові продукція або не видається, або є бракованою. В автоматизованих верстатах і автоматичних лініях відмови можуть бути пов'язані з нестабільністю умов роботи під впливом окремих випадкових чинників і сполучення цих випадкових чинників - розкиду параметрів заготівок, змінності сил різання і тертя, відмов елементів систем управління і т. ін. Крім того, причинами відмов може бути втрата початкової точності верстата через зношування його частин і обмеженої довговічності його найважливіших деталей і механізмів.
Безвідмовність верстата - властивість верстата безупинно зберігати працездатність протягом деякого часу.
Довговічність верстата - властивість верстата зберігати працездатність протягом деякого часу з необхідними перервами для технічного обслуговування і ремонту до настання граничного стану.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.