Книжки по товарознавству

Характеристика окремих видів металорізальних верстатів

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Крім загальних конструктивних елементів окремі моделі металорізальних верстатів мають свої специфічні особливості.
Токарні верстати
Токарні верстати - найбільш численна група металорізальних верстатів (рис.5.1). На їх частку приходиться біля 10% загального об'єму механічної обробки. Вони призначені для обробки заготівок, що мають форму тіл обертання, причому заготівка одержує обертальний рух (головний рух), а інструмент поступальний (рух подачі). На токарних верстатах обточують зовнішні циліндричні і конічні поверхні, обробляють торці й уступи, прорізають канавки, розточують отвори, свердлять, нарізають різьби та ін. Основним видом ріжучого інструмента для токарних верстатів є різці. Для обробки отворів використовуються також свердла, зенкери, розгортки та ін. Для нарізування різьби застосовують мітчики і плашки.


Рис. 5.1. Конструкція токарно-гвинторізного верстата
1,2- коробки швидкостей, 3 - передня бабка, 4 - шпиндель, 5 - різцева
голівка, 6 - верхні різцеві салазки, 7 - нижня каретка, 8 - напрвляючі
станини, 9 - задня бабка, 10 - станина, 11 - середні поперечні салазки
За масою токарно-гвинторізні верстати поділяють на легкі (до 1 т), середні (до Ют), важкі (понад 10 т) і надважкі (більш 400 т), 70...80% усіх токарних робіт виконують на верстатах середньої маси моделей 16К20, 1А616, 1В616, 1И611П та ін.
Токарні і токарно-гвинторізні верстати призначені для виконання всіх основних токарних робіт в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва.
При роботі на токарно-гвинторізних верстатах у різцовій голівці встановлюють тільки один інструмент. Якщо необхідно змінити рід роботи, попередній інструмент знімають і закріплюють інший, на що потрібен додатковий час. Цього недоліку позбавлені револьверні верстати. їх конструктивна особливість -наявність револьверної голівки, у гніздах якої закріплюють декілька інструментів.
Автомати і напівавтомати одношпиндельні і багатошпиндельні використовують у масовому і крупносерійному виробництві.
Обробка на них ведеться декількома інструментами, загальна кількість яких може доходити до декількох десятків. Інструменти встановлюють на декількох суппортах за принципом багаторізцевих і револьверних верстатів. Рух суппортів -підведення до заготівки, робочі операції, відведення -здійснюється по командах від головного розподільчого вала, на якому встановлені керуючі механізми.
Багатошпиндельні верстати характеризуються наявністю шпиндельного барабана з декількома (4... 12) шпинделями, що обертаються разом із заготівками. Шпиндельний барабан повертається на одну позицію після автоматичного відведення інструментів від заготівлі. Такі повороти здійснюються періодично так, що кожна закріплена заготівка послідовно проходить усі стадії обробки відповідним ріжучим інструментом.
Свердлильні і розточні верстати
Свердлення й обробку отворів виконують на свердлильних і розточних верстатах (2-а група). Свердлильні верстати використовують для свердлення отворів у суцільному матеріалі, розсвердлювання отворів свердлом більшого діаметру, зенкерування зенкером, розгортання розгорткою, нарізування різьби мітчиком, зенкування зенківкою. Головний рух при свердленні - обертальний, рух подачі - поступальний. Обидва рухи можуть передаватись деталі й інструменту в різних комбінаціях. При свердленні на звичайних свердлильних верстатах їх отримує інструмент, а оброблювана заготівка закріплюється нерухомо. При свердленні на токарних верстатах і спеціальних свердлильних верстатах для глибокого свердлення обертається оброблювана деталь, а свердлу надається тільки поступальний рух подачі. За конструктивними особливостями верстати підрозділяють на вертикальні, горизонтальні і радіальні. Вони розрізняються розташуванням шпинделя.
Основну частину парку свердлильних верстатів (90%) складають вертикально-свердлильні з вертикальним розташуванням шпинделя 1, на якому закріплений інструмент 2 (рис. 5.2.). У шпиндельній бабці 3 знаходиться механізм подачі, що здійснює вертикальне переміщення шпинделя, частота обертання якого регулюється за допомогою коробки швидкостей 4.
Залежно від розмірів заготівки змінюється висота закріплення столу 5. Установка заготівки і її переміщення відносно інструмента виконуються вручну, що обмежує застосування цих верстатів для обробки великогабаритних важких заготівок (використовуються для деталей вагою до 25 кг), що обробляють на радіально-свердлильних верстатах, особливість яких - переміщення шпинделя з інструментом 1 у горизонтальному напрямку і навколо осі нерухомої колони 2 як би по радіусу (рис. 5.2., б).

Рис. 5.2. Конструкція вертикально-свердлильного верстата
Горизонтально-свердлильні верстати застосовують рідко, в основному для одержання й обробки глибоких отворів.
Багатошпиндельні свердлильні верстати використовуються тільки в умовах серійного, крупносерійного і головним чином масового виробництва.

Ви бачите тільки 22% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.