Книжки по товарознавству

Промислові роботи

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Робот - це машина з людиноподібним поводженням, яка частково або повністю виконує функції людини при взаємодії з навколишнім світом.
Роботи дозволяють повніше використовувати можливості технологічного обладнання, підвищити продуктивність праці, вивільнити значну кількість основних та допоміжних робітників, звільнивши їх від некваліфікованої важкої праці.
Роботи та маніпулятори на відміну від людини не втомлюються і можуть діяти в автоматичному режимі довготривалий час.
Комплексна механізація, автоматизація та широке використання промислових роботів і маніпуляторів дозволяють здійснювати малолюдні та безлюдні виробництва. Особливість використання роботів полягає в тому, що вони не керують обладнанням, а лише його обслуговують. Виділяють три покоління роботів:
1. З програмним управлінням, призначені для виконання операцій жорстко запрограмованої послідовності, що диктується тим чи іншим процесом.
2. Працюючі за гнучкою програмою.
3. Зі штучним інтелектом, діючі цілеспрямовано, "розумно", без втручання людини.
Класифікація промислових роботів
За характером виконуваних операцій ПР підрозділяють на виробничі, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі і виконують основні операції типу зварювання, фарбування, складання і т. ін; підйомно-транспортні (допоміжні) ПР, використовувані для установлювання-зняття деталей і інструмента, обслуговування транспортерів і складів і т. ін.; універсальні роботи, що виконують як основні, так і допоміжні операції.
За видом виробництва розрізняють ПР, використовувані в ливарному, ковальсько-пресовому, зварювальному виробництвах, при механічній обробці, термообробці, нанесенні покриттів, складанні, автоматичному контролі, транспортно-складських роботах і т. ін.
За ступенем спеціалізації ПР поділяють на спеціальні, спеціалізовані й універсальні.
♦ Спеціальні ПР виконують визначену технологічну операцію або допоміжний перехід і обслуговують конкретну модель устаткування.
♦ Спеціалізовані ПР виконують операції одного виду, наприклад зварювання, фарбування, складання, і обслуговують визначену групу моделей обладнання, наприклад верстати з горизонтальною віссю шпинделя.
♦ Універсальні ПР служать для виконання різнорідних операцій і функціонують з обладнанням різного призначення. Універсальні ПР, незважаючи на їх велику складність і вартість, легше пристосувати до роботи з верстатами без особливої модернізації і зміни конструкції. Гнучкі універсальні або широко спеціалізовані ПР використовують в автоматизованих виробництвах високого рівня, наприклад у гнучких виробничих системах.

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.