Книжки по товарознавству

Основні поняття та визначення автоматики

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Автоматикою називається галузь науки і техніки, яка охоплює теорію та принципи побудови автоматичних пристроїв і систем, що виконують свої функції без безпосередньої участі людини.
Автоматизацією називається застосування методів та технічних засобів автоматики для перетворення неавтоматичних процесів в автоматичні.
Автоматом називається самокеруюча виробнича машина, яка при здійснюванні технологічного процесу здійснює всі робочі та холості ходи циклу обробки, крім контролю та наладки.
Напівавтоматом називається машина, яка працює з автоматичним виробничим циклом, повторення якого потребує втручання людини.
Під комплексною автоматизацією слід розуміти таку автоматизацію, яка охоплює весь комплекс виробництва виробу (наприклад, автомобілю), коли всі стадії виробництва, починаючи з отримання вихідних матеріалів та напівфабрикатів і закінчуючи складанням, автоматизовані.
Задача автоматизації полягає не тільки у тому, щоб полегшити працю людини, але і забезпечити роботу виробництва з такою швидкістю, точністю, надійністю, економічністю, які людина забезпечити не може.
Для автоматизації будь-яких процесів використовують різні автоматичні системи. Залежно від функцій, які вони виконують, розрізняють системи контролю, управління, регулювання.
Система автоматичного контролю (САК): Процес контролю зводиться до перевірки відповідності об'єкта встановленим технічним вимогам. При цьому суть контролю заключається у проведенні двох основних операцій:
♦ отримання інформації про фактичний стан деякого об'єкта, показники його властивостей (первинна інформація);
♦ зіставлення первинної інформації із наперед встановленими вимогами, тобто виявлення відповідності або невідповідності фактичних значень параметрів потрібним.
Система автоматичного управління (САУ) - застосовується для автоматичного виконання операцій, які задаються зовнішніми джерелами впливу (задавальними пристроями) на вході цієї схеми. Задавальним пристроєм може бути записана на магнітній стрічці або дискеті програма.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.