Книжки по товарознавству

Загальні відомості про вимірювання

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Сучасна наука і техніка опираються на результати вимірів фізичних величин, що характеризують властивості об'єктів матеріального світу.
Фізична величина - це властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів (фізичних систем, їх станів і процесів, що проходять у них) але в кількісному відношенні індивідуальна для кожного об'єкта.
Вимірювання - це знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів.
Таким чином, результат вимірювання дає представлення про значення фізичної величини, тобто містить кількісну (вимірювальну) інформацію про стан об'єкта або процесу.
Результат вимірювання виражається через основне рівняння вимірювань


де X - вимірювана фізична величина; А - числове значення вимірюваної величини; х - одиниця виміру даної фізичної величини.
Залежно від фізичної природи вимірюваних величин розрізняють теплові, механічні, електричні, акустичні й інші вимірювання. Електричними називають вимірювання електричних і магнітних величин, у тому числі параметрів електричних ланцюгів, а також різних неелектричних величин, попередньо перетворених в електричні величини.
Електричні вимірювання дуже різноманітні. Це пояснюється безліччю вимірюваних величин, характером їх зміни в часі, різними способами одержання результату виміру й інших чинників.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.