Книжки по товарознавству

Види та основні характеристики засобів вимірювань

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Засобами вимірювань називають технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і мають нормовані метрологічні властивості.
Розрізняють декілька видів засобів вимірювань: міра; вимірювальний перетворювач; вимірювальний прилад; вимірювальна установка; вимірювальна інформаційна система (ВІС), вимірювальний комплекс.
Мірою називають засіб вимірювань, призначений для відтворення фізичної величини заданого розміру. Розрізняють однозначні, багатозначні міри і набори мір.
Однозначна міра відтворює фізичну величину одного розміру, наприклад вимірювальна котушка опору. Багатозначна міра відтворює ряд однойменних розмірів різного розміру, наприклад конденсатор змінної ємності.
Набір мір являє собою спеціально підібраний комплект мір, застосовуваних не тільки окремо, але й у різних сполученнях із метою відтворення ряду однойменних розмірів різної величини, наприклад магазин індуктивності.
Вимірювальний перетворювач — засіб вимірювань, призначений для вироблення сигналу вимірювальної інформації у формі, зручній для передачі, подальшого перетворення, обробки або збереження, але не доступній для безпосереднього сприйняття спостерігачем. В області електричних вимірювань найбільше поширення одержали масштабні перетворювачі, тобто такі, у яких значення вихідної величини в задане число раз відрізняється від значення вхідної. До них відносяться вимірювальні трансформатори, дільники напруги, шунти, додаткові резистори, вимірювальні підсилювачі. Ці перетворювачі дозволяють розширити межі вимірювання приладів, створити багатограничні засоби вимірювань, підвищити безпеку вимірювальних робіт.
Вимірювальний прилад - засіб вимірювання, призначений для вироблення сигналу вимірювальної інформації у формі, доступній для безпосереднього сприйняття спостерігачем. 256
Сполучення вимірювального приладу і вимірювальних перетворювачів, що мають самостійне застосування, часто називають вимірювальним пристроєм.
Вимірювальна установка - сукупність функціонально об'єднаних засобів вимірювань (мір, вимірювальних перетворювачів, вимірювальних приладів) і допоміжних пристроїв, призначена для вироблення сигналу вимірювальної інформації у формі, зручній для безпосереднього сприйняття спостерігачем, і розміщена в одному місці, наприклад установка для перевірки вимірювальних трансформаторів струму, установка для випробування магнітних матеріалів та ін.
Вимірювальна інформаційна система - сукупність засобів вимірювань (мір, вимірювальних перетворювачів, вимірювальних приладів) і допоміжних пристроїв, з'єднаних між собою каналами зв'язку, призначена для вироблення сигналу вимірювальної інформації у формі, зручній для автоматичної обробки, передачі і використання в автоматичних системах управління.
Вимірювальні комплекси служать для одержання й обробки вимірювальної інформації від складного об'єкта, необхідної для управління об'єктом. Вони дозволяють не тільки здійснити звичайні контрольно-вимірювйльні функції, але і виріїпувати принципово нові завдання, пов'язані з діагностикою і прогнозуванням стана об'єкта досліджень, статистичною обробкою результатів експериментів. З цією метою сучасні засоби вимірювань усе ширше використовують у своїй структурі елементи обчислювальної техніки.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.