Книжки по товарознавству

Прилади для вимірювання температури

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Температура характеризує тепловий стан речовини. Вона впливає на багато процесів, що відбуваються на виробництві, у лабораторіях і в природі. На відміну від інших параметрів, що характеризують стан речовини, температуру не можна виміряти безпосередньо.
Значення температури залежить від умовно прийнятих точок відліку й одиниць, нанесених на температурну шкалу. Температурна шкала являє собою систему послідовних значень температури, зв'язаних лінійно зі значеннями вимірюваної фізичної величини. Такою фізичною величиною може бути об'єм речовини, тиск, електричний опір або інший параметр, що залежить від температури.
В даний час температуру визначають за Міжнародною практичною температурною шкалою (скорочено МПТШ-68), встановленою в 1968 р. Міжнародним комітетом мір і ваг. Вона містить у собі шкалу Цельсія і шкалу Кельвіна. За шкалою Цельсія, або стоградусною шкалою, температуру вимірюють у градусах (°С). Ця шкала починається з точки танення льоду, прийнятої за 0 °С. За 100 °С прийнята точка кипіння води. Один градус - це сота частина даного інтервалу. За шкалою Кельвіна, або термодинамічною шкалою, температуру вимірюють у Кельвінах (ТК), починаючи від абсолютного нуля, рівного - 273,15°С.
Одиниці температури за шкалою Цельсія і Кельвіна рівні між собою, тобто ГС=1 К, тому якщо відома температура в С, то можна визначити температуру в Кельвинах (або навпаки) за співвідношенням: TK=t+273,15. Шкалою Кельвіна практично користуються, наприклад, у техніці низьких температур, коли негативні градуси стають позитивними Кельвінами. Так, температура рідкого кисню складає -183 °С, або 90 К; рідкого азоту -196 °С, або 77 К
Усі методи вимірювання температури можна розділити на дві великі групи - контактні і безконтактні. Залежно від методу прилади для вимірювання температури підрозділяють також на контактні (термометри) і безконтактні (пірометри).
Контактні термометри
При вимірюванні температури вони безпосередньо контактують з об'єктом. Вимірювання засноване на визначеній залежності від температури фізичної властивості об'єкта, а саме: теплового розширення рідини, електричного опору. Термометри масового виробництва засновані саме на цих фізичних властивостях і за принципом дії їх класифікують на рідинні, манометричні, термоелектричні і термометри опору.
Вибір того або іншого термометра залежить від цілей вимірювання, об'єкта, діапазону вимірюваних температур, необхідної точності вимірювань й інших чинників.
Рідинні термометри засновані на зміні об'єму спеціальної термометричної рідини залежно від температури. Рідина знаходиться в скляному резервуарі, з'єднаному з капіляром, із яким зв'язана температурна шкала. Унаслідок різниці теплового розширення рідини і скла при зміні температури змінюється висота стовпчика рідини, що знаходиться в капілярі. Оскільки скляний резервуар і капіляр безпосередньо впливають на показання рідинних термометрів, їх називають за цією конструктивною особливістю скляними. Залежно від виду термометричної рідини скляні термометри випускають ртутними і нертутними. Ртутні термометри мають діапазон вимірювань від -35 до 650 °С, нертутні — від -200 до 200 °С. Точність цих термометрів залежить від інтервалу вимірюваних температур і ціни ділення шкали. Наприклад, при ціні ділення шкали 1 °С для температур від -35 до 0 °С допускається максимальна погрішність ±1 °С, а для температур 300. .. 400 °С - ±4 °С. Рідинні термометри завдяки простоті конструкції й обігу, невисокій вартості широко застосовують для технічних і лабораторних вимірювань. Термометри різного призначення мають окремі конструктивні особливості.

Ви бачите тільки 33% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.