Книжки по товарознавству

Прилади для вимірювання витрат і кількості речовини

Оснач. Товарознавство промислове обладнання, прилади, інструменти

Витрата - це кількість речовини, що проходить через даний перетин в одиницю часу. Витрата можна вимірюватись або в одиницях об'єму (м/с, л/хв і т.дін) або в одиницях маси (мг/хв, г/с і т. ін.). Залежно від одиниць розрізняють об'ємну витрату і масову. Оскільки об'єм речовини, особливо газу, залежить від температури і тиску, об'ємні дані витрати приводять до одних і тих самих стандартних (нормальних) умов, що відповідають температурі 20°С і тиску 760 мм рт. ст.
Точні вимірювання витрати сприяють скороченню непродуктивних витрат.
Витрати рідини, газу і пари вимірюють витратомірами, що показують миттєве значення об'єму або маси речовини, а також лічильниками (лічильниками кількості), що визначають сумарну його кількість, що проходить за визначений час (година, доба і т. д.) через перетин потоку. В даний час є витратоміри, що мають інтегруюючі (підсумовуючі) пристрої, і лічильники з витратомірними приставками.
В основу вимірювання витрати покладені різні фізичні явища, що спостерігаються в потоці рідини або газу: зміна тиску і швидкості потоку при зміні його перетину, різні швидкості поширення ультразвукових коливань у напрямку руху потоку і проти нього, виникнення електрорушійної сили при русі рідини у магнітному полі й ін.
З усіх вимірювальних приладів витратоміри відрізняються найбільшою різноманітністю. Загальним для витратомірів є. наявність перетворювачів - пристроїв, що безпосередньо сприймають вимірювану витрату. Перетворювач працює разом із приладом, який видає показання. Найменування витратоміра, частіше усього відбиває або принцип його дії (електромагнітний витратомір), або вид перетворювача витрати (поршневий витратомір). Крім того, до назви входить і рід речовини, що вимірюється, наприклад: витратомір води, витратомір нафти, лічильник газу і т. ін.
Біля 80% усіх використовуваних витратомірів - це витратоміри змінного перепаду тиску із звужуючими пристроями. На практиці отримали розповсюдження чотири види звужуючих пристроїв, що мають круглий отвір: діафрагма, сопло, сопло Вентурі, труба Вентурі.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.