Книжки по товарознавству

Сирохман. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів

Сирохман І.В.,Лозова Т.М. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів:Підручник 2-ге видання,перероблене та доповнене.-К:Центр учбової літератури,2008.-616с.

Викладено виплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалепродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Розглянуто асор­тимент, пакування, маркування, вимоги до якості, правила приймання, умови, строки зберігання і процеси, що проходять під час зберігання кондитерських виробів.

Підручник включає новітні досягнення науки і техніки, галузей виробництва цукру, кондитерських виробів, матеріал щодо ідентифікації видів, виявлення фаль­сифікації. Матеріал підручника викладено відповідно до програми дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів». Він розрахований на підготовку бака­лаврів і магістрів за напрямом «Товарознавство і торгівельне підприємництво».

Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів.