Книжки по товарознавству

Порядок приймання кондитерських виробів

Сирохман. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів

Приймання кондитерських виробів здійснюють у певній послідовності. Починають його з перевірки стану вагону або контейнеру, справності пломб і відтисків на них. У випадку виявлення відхилень одержувач викликає відповідального представника транспортної організації для того, щоб скласти комерційний акт і зробити відповідну відмітку у транспортній накладній про порядок відпуску вантажу. Якщо не виявлені відхилення, то відкривають вагон чи контейнер у присутності комісії у складі товарознавця, матеріально- відповідальної особи і представника незацікавленої сторони. Ця ж комісія оглядає вагон або контейнер всередині, щоб проконтролювати дотримання правил завантаження або перевезення. Водночас звертають увагу на санітарний стан вагону або контейнеру, закріплення вантажу, наявності механічних пошкоджень тари, відповідності тари і упаковки вимогам певних документів. На споживчій тарі повинен бути наведений вміст основних поживних речовин і енергетична цінність (додатки).
У разі, коли продукція не відповідає вимогам відповідних документів і даним супровідних документів, припиняють подальше приймання і особи, які перевіряють якість продукції, складають акт приймання. В ньому зазначають кількість оглянутої продукції і характер виявлених дефектів. Зміст акту приймання повинен бути переконливим і обґрунтованим. Тому в ньому потрібно детально охарактеризувати, в якому вигляді надійшла продукція, в яких умовах зберігалася, а також описати стан тари і упаковки, дефекти виробів та їх характер.
Одержувач зобов'язаний забезпечити збереження товару і викликати для участі у продовженні приймання представника постачальника.
У випадку виникнення суперечок між сторонами в оцінці якості товару відбирають зразки (проби), їх пломбують, забезпечують етикетками, підписаними особами, що брали участь у відбиранні. Один з відібраних зразків залишається в одержувача, другий направляють виготовлювачу, а третій віддають на дослідження в лабораторію перевіряючої або незацікавленої організації. Про відбирання зразків складають акт, в якому зазначають порядковий номер проби, назву виробів, назву підприємства- виготовлювача та його місцезнаходження, дату виготовлення виробів, дату і місце відбирання проби, номер партії або вагона, контейнера, масу проби, об'єм партії, від якої[ представлена проба, для яких випробувань направляється проба, прізвища, ініціали та посади осіб, що відбирали пробу. Відібрані зразки мають зберігатись у одержувача і виготовлювача до вирішення суперечки.

Ви бачите тільки 48% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.