Книжки по товарознавству

Ринок електропобутових машин

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Побутові електромашини (ЕПМ) мають велике значення, бо заощаджують час на виконання трудомістких операцій, зменшують навантаження на виконання цих процесів, покращують гігієну праці.
Масовий характер виробництва ЕПМ, технічний рівень яких має відповідати сучасним вимогам споживачів, потребує постійного конструктивного вдосконалення, за рахунок чого вдосконалюється їх існуючий асортимент. Постійному оновленню асортименту товарів на ринку сприяє конкуренція, що зумовлює надходження на ринок нових товарів з новими споживними властивостями.
Зростання обсягу виробництва технічно складних ЕПМ, ускладнення і розширення їх асортименту стимулюють виховання естетичних смаків і підвищення технічних знань населення для користування цими машинами.
На сучасному етапі найбільш гостро стоїть завдання формування асортименту технічно складних ЕПМ, які відповідали б функціональним, ергономічним, естетичним і екологічним вимогам й були економні. Актуальність проблеми асортименту ЕПМ зумовлює збільшення дослідних робіт в цій галузі, і як результат— кількості публікацій в науково-технічній літературі. Незважаючи на це, до цього часу ще не створені науково обґрунтовані методи формування асортименту, що потребує поглибленого вивчення теоретичних засад асортименту і ринку. Відсутність науково обґрунтованої теорії асортименту значною мірою утруднює проведення конкретних робіт і досліджень, направлених на розв'язання практичних завдань оптимізації асортименту груп товарів. Повною мірою це відноситься і до завдання формування асортименту ЕПМ, актуальність якого визначається високими темпами зростання виробництва.
ЕПМ складаються з широкого асортименту виробів, які використовуються для ведення домашнього господарства, прання, прибирання, зберігання продуктів, механізації кухонних та господарських робіт, тощо.
Особливістю формування асортименту і ринку цієї групи товарів в Україні є те, що він майже повністю може формуватись з виробів, що виготовлені підприємствами, розташованими на її території. Це пояснюється тим, що Україна має достатній виробничий потенціал і спроможна, використовуючи свою металургійну та машинобудівну базу, виробляти велику кількість товарів групи ЕПМ.
На даний час на ринку побутової техніки закінчується переоцінка цінностей. Так, якщо у 90-х роках перевагу віддавали ау- діо- і відеотехніці, то тепер пріоритетними стають електропобутові товари. Багато фірм, які торгували радіо- і телеапаратурою, змушені включати у свій асортимент і електропобутові машини.
Споживні властивості, асортимент, якість та ціна електропобутових машин, які виготовлені в Україні і є на її ринку, формуються на стадіях проектування, конструювання та виготовлення з урахуванням передового досвіду і новітніх технологій. До факторів, які формують споживні властивості та асортимент електропобутових машин, можна віднести вид використаних матеріалів, технологію виготовлення, а також дизайн та оздоблення.
Прискорений розвиток електротехніки є одним із наслідків науково-технічного прогресу; під його впливом асортимент ЕПМ змінюється в таких основних напрямках:
— створення на базі вдосконалених технічних засад виробів з принципово новими споживними властивостями;
— зміна традиційних виробів на новітній технічній основі, яка надає їм нові споживні властивості або суттєво покращує існуючі;
— створення багатофункціональних і комбінованих машин;
— створення комплексів побутового електротехнічного обладнання.
Поява нових технічних принципів, нових технологічних процесів, створення нових пристроїв, у свою чергу, викликає до життя потреби зміни існуючих електроприладів і машин і розробки різноманітних комбінованих і багатофункціональних приладів.
При сучасних високих швидкостях технічного прогресу асортимент ЕПМ став більш динамічним, прискорилась його зміна. Характерно, що багато машин, які на даний час використовуються, ще 15—20 років тому взагалі були невідомі. Ще більш при скореними темпами змінюється асортимент електроприладів і машин у багатьох зарубіжних країнах.
Одним із важливих критеріїв оцінки нових виробів є унікальність властивостей і можливість їх надійного патентування.
З високими темпами науково-технічного прогресу пов'язані також такі чинники, які впливають на формування асортименту, як скорочення терміну морального старіння (життєвого циклу) побутових електроприладів і машин та зміни споживних вимог до них.
В умовах масового виробництва і широкого впровадження автоматизації вартість виготовлення нових виробів знижується значно швидше, ніж вартість ремонтних робіт. Заміна старого приладу новим стає економічно вигіднішою, ніж його ремонт, тим більше, що наступні вироби постійно вдосконалюються. Крім цього, забезпечення ремонтопридатності побутового електроприладу, як правило, пов'язано з ускладненням конструкції і значним подорожчанням виготовлення.
У сучасних умовах може бути економічно виправданим випуск більш дешевих побутових електроприладів і машин, розрахованих на певний термін експлуатації без обслуговування. А це, в свою чергу, стимулює необхідність вирішення проблем, пов'язаних з підвищенням вимог до надійності і якості електроприладів і машин, необхідністю створення нових конструктивних і технологічних принципів виробництва, а також з економічним використанням природних ресурсів і утилізацією відходів, оскільки при повній заміні електромашин зростають витрати сировини і матеріалів.
Підвищення ролі нових виробів вимагає постійного збільшення витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. Оскільки при створенні побутових електроприладів і машин максимально використовуються найновіші досягнення електротехніки, електроніки, машинобудування, хімії та інших галузей, то витрати на нові розробки ЕПМ значно збільшуються.
Маючи належну матеріальну, технологічну і кадрову бази, підприємства України виробляють різноманітні електропобутові машини та прилади широкого призначення. Сьогодні немає жодного регіону в нашій державі без підприємств, які виробляють електропобутові товари. Значна частина заводів цього профілю розташована у Придніпров'ї, Донбасі, Харкові, Києві та в більшості обласних центрів України. Характерною рисою електропобутових приладів і машин, які випускаються підприємствами країни, є не тільки широкий асортимент, а й висока якість їх виготовлення.
Таке поєднання забезпечує цим товарам стійку конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Значним попитом користуються холодильники «Норд», які виготовляє Донецьке акціонерне об'єднання «Норд», Васильківський завод холодильників, Дніпропетровський машинобудівний завод. Побутові пральні машини виробляють:
— маріупольський завод «Електропобутприлад»;
— харківський завод «Електроважмаш»;
—донецьке ВО «Точмаш»;
— Київське авіаційне виробниче об'єднання;
— одеське виробниче об'єднання «Пресмаш»;
— кіровоградське ВО «Червона зірка»;
— Сумське виробниче об'єднання;
— Івано-Франківське виробниче об'єднання.
Побутові пилососи виготовляють:
— дніпропетровський агрегатний завод «Ракета»;
— харківський завод «Електроважмаш» «Витязь».
Розвиток ринку побутової техніки зумовлений ростом купівельної спроможності населення, а також процесом заміни застарілих машин (середній термін експлуатації такої техніки приблизно 6—10 років). Великий вплив на розвиток ринку має також вдосконалення технологічних процесів, розширення асортименту і покращання модельних рядів електропобутової техніки.
Завершення формування ринку електропобутової техніки в Україні припадає на кінець 1994 р., коли він став наповнюватись імпортною технікою. Наступний пік продажу електропобутової техніки внаслідок її старіння і потреби в заміні мав відбутися в 2001—2002 рр. Але цей прогноз не виправдався. Нестабільність споживчого попиту в умовах економічної кризи 90-х відтермінувала збільшення продажу електропобутової техніки.

Ви бачите тільки 47% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.