Книжки по товарознавству

Проводи шнури

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Проводи використовують для забезпечення зв'язку між джерелом електричної енергії і приймачем, в якому ця енергія перетворюється в інші види, для з'єднання різних елементів електроустановок в електричні схеми, а також для виготовлення обмоток електричних двигунів і трансформаторів.
Складовими елементами кожного електричного проводу, який використовується в електротехніці, є струмоведуча жила, яка виготовляється з міді або алюмінію, і ізоляції, яку виготовляють з різних діелектриків.
Струмоведуча жила може бути одно- або ба- гатопровідниковою. Кількість провідників у струмоведучій жилі впливає на гнучкість проводу. Зі збільшенням кількості провідників у струмоведучій жилі гнучкість жили збільшується. За ступенем гнучкості струмоведучої жили проводи поділяють на такі типи:
— І (Н) — нормальні, струмоведуча жила складається з одного провідника; такі жили використовують для нерухомої прокладки;
— II (Г) — гнучкі, струмоведуча жила має до 7 провідників; ці жили використовують для нерухомої прокладки, але там, де потрібна підвищена гнучкість при монтажі;
— III (ПГ)— підвищеної гнучкості для проводів і шнурів, які прокладаються при малих радіусах згину; жила може містити до ЗО провідників;
— IV (ОГ) — особливо гнучкі для переносних проводів і шнурів, які працюють в умовах, що вимагають особливої гнучкості жил; жила має понад 40 провідників.
Для ізоляції провідників і шнурів використовують ізоляційну гуму, пластмаси (поліетилен, полівінілхлорид), волокнисті матеріали (бавовну, штучний шовк, синтетичні нитки — лавсан, капрон), скловолокно, електроізоляційні фарби і лаки. Ізоляційні властивості матеріалів оцінюють за електричним опором, електричною міцністю, діелектричною проникливістю, діелектричними втратами. Крім цього, при виборі ізоляції необхідно враховувати міцність при розтягу і згину, пластичність, морозостійкість, стійкість до дії світла, бактерій, грибків, розчинників, температури тощо.
Властивість ізоляційного матеріалу виконувати свої функції при певній робочій температурі протягом певного часу, на який розрахована нормальна експлуатація електрообладнання, називається нагрівостійкістю. По нагрівостійкості електроізоляційні матеріали, які застосовуються в електрообладнанні побутових приладів, електродвигунів, трансформаторів, поділяються на 7 класів. Міжнародне позначення класів нагрівостійкості електроізоляційних матеріалів в залежності від температури експлуатації: У (90°С), А (105°С), Е (120°С), В (І30°С), F (155°С) (більше 180°С). Для електропобутових приладів і машин найчастіше використовують ізоляційні матеріали класів А і Е.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.