Книжки по товарознавству

Напівпровідникові мапріяли

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Застосування напівпровідникових приладів дає змогу зменшити споживання електроенергії, розширити функціональні можливості приладів, зменшити розміри систем керування приладами і зробити їх більш точними.
Багато матеріалів, які мають кристалічну будову, не являються такими хорошими провідниками електричного струму, як метали, але разом з тим не можуть бути віднесені і до ізоляторів; ці матеріали отримали назву напівпровідників.
Напівпровідники виявились не просто «поганими провідниками», а особливим класом матеріалів з багатьма специфічними властивостями, які відрізняють їх як від металів, так і від діелектриків. За електричними властивостями напівпровідники займають проміжне положення між провідниками і діелектриками.
Питомий опір провідників складає 1(Г5—108 Ом • м, діелектриків — 107—1016 Ом м, напівпровідників — 10—108 Ом • м.
Електропровідність напівпровідників залежить від багатьох факторів: температури, чистоти, освітлення. На відміну від металевих провідників, у яких зі збільшенням температури опір збільшується, в напівпровідниках він зменшується.
Для створення напівпровідникових приладів використовують кристали германію, кремнію, арсеніду галію і селену, які відносяться до IV групи періодичної системи елементів, на зовнішній орбіті яких знаходяться 4 електрони. Кожний з чотирьох валентних електронів атома утворює з сусідніми атомами спільні електронні пари (ковалентний зв'язок).
При температурі 0°К усі валентні електрони кристала напівпровідника зв'язані ковалентно і тому вільні електрони відсутні, тобто напівпровідник веде себе як діелектрик. При підвищенні температури деякі електрони набувають значної кінетичної енергії, достатньої для розриву ковалентного зв'язку. Такі електрони покидають свою орбіту і перетворюються у вільні.
Вільні електрони в кристалі являються електронами провідності, і якщо в напівпровіднику діє електричне поле, то вільні електрони рухаються направлено, створюючи в напівпровідникові струм. Електропровідність напівпровідника, зумовлена направленим рухом вільних електронів, називається електронною або провідністю типу n (negative).

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.