Книжки по товарознавству

Асихронні електродвигуни

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Асинхронний двигун — це двигун, при роботі якого збуджується обертове магнітне поле, а ротор крутиться асинхронно, тобто з кутовою швидкістю, яка відрізняється від кутової швидкості магнітного поля. Такий двигун був винайдений М. О. Доліво- Добровольським у 1888 р. і до теперішнього часу зберіг простоту конструкції.
Причиною виключно широкого розповсюдження і застосування асинхронного двигуна є його простота і дешевизна. Можна сказати, що, в основному, асинхронний двигун складається з нерухомої котушки (а точніше, обмотки, яка розміщена на сердечнику) і котушки, яка обертається. В такому двигуні відсутні деталі, які легко пошкоджуються або швидко зношуються (наприклад, колектор, вугільні щітки).
Асинхронні машини малої потужності найчастіше виконуються однофазними, що дозволяє використовувати їх у приладах, що живляться від двопровідної мережі.
Загальним недоліком асинхронних двигунів є відносна складність і неекономічність регулювання їх експлуатаційних характеристик. На рис. 2.6 показано однофазний асинхронний електродвигун.
Асинхронні двигуни, як відомо, складаються з двох основних вузлів: нерухомої частини (статора) і рухомої частини (ротора).
Статор асинхронної машини являє собою порожнистий циліндр, зібраний з пластин електротехнічної сталі, ізольованих одна від одної шаром електротехнічного лаку. Обмотку, яка збуджує обертове магнітне поле двигуна, розміщають у пазах на внутрішній стороні статора.
Для кращого використання околу статора обмотку розміщають в декількох пазах.

Розподіл обмотки в пазах зумовлює відповідний розподіл магнітного поля вздовж околу статора.
Асинхронні двигуни відрізняються між собою, в основному, конструкцією ротора. Ротор асинхронного двигуна являє собою циліндричний сердечник, який збирають з пластин електротехнічної сталі, ізольованих одна від одної електротехнічним лаком.
Сердечник ротора насаджують на вал, закріплений в підшипниках. У пазах ротора розміщують витки обмотки ротора.
В більшості асинхронних двигунів застосовують короткозамкнутий ротор. Він значно дешевший і, що дуже істотно, обслуговування двигуна з короткозамкнутим ротором набагато простіше і саме такі ротори використовують у двигунах, що приводять в рух компресори холодильного агрегату. Обмотка короткозамкну- того ротора виконується з циліндричної клітки з мідних або алюмінієвих стержнів, які без ізоляції вставляються в пази сердечника ротора. Торцеві кінці стержнів замикаються накоротко кільцями з того ж матеріалу, що і стержні (так зване «біляче колесо»).
Часто короткозамкнута обмотка виготовляється заливкою пазів ротора розплавленим алюмінієм, і ці стержні замикають кільцями. Якщо двигун з самовентиляцією, то додатково кільця ще мають лопатки для вентиляції.
Пази ротора, як правило, роблять похилими для унеможливлення його прилипання до статора, а також для зменшення магнітного шуму.
На відміну від короткозамкнутого ротора обмотка фазного ротора, який ще називають ротором з контактними кільцями, виконується ізольованим проводом. У більшості випадків вона трифазна, з тим же числом котушок, що й обмотка статора даного двигуна. Трифазні обмотки ротора з'єднуються на самому роторі зіркою, а вільні кінці з'єднуються трьома контактними кільцями, закріпленими на валу ротора, але ізольовані від нього. На кільця накладаються щітки, які встановлені в нерухомих щіткотримачах. Через кільця і щітки обмотка ротора замикається на трифазний реостат. Вмикання реостата в коло ротора дає можливість значно покращити пускові умови електродвигуна— зменшити пусковий струм і збільшити початковий пусковий момент; крім цього, за допомогою реостата можна плавно змінювати частоту обертання ротора двигуна.
Поряд з тим існують також асинхронні двигуни з масивним ротором (ротор в даному випадку виготовляють з феромагнітного електропровідного матеріалу без обмотки) і електродвигуни з порожнистим ротором. Ротор виготовляють у вигляді порожнистого алюмінієвого циліндра «стаканчика», який обертається у вузькому повітряному зазорі між статором і нерухомим центральним сердечником з листової сталі (внутрішнім статором). Такі двигуни мають дуже маленьку інерцію, що дуже важливо при регулюванні деяких процесів.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.