Книжки по товарознавству

Синхронні електродвигуни

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Синхронні електродвигуни характерні тим, що в них ротор обертається з кутовою швидкістю обертового магнітного поля, яке створюється струмами в фазних обмотках статора, подібних статору асинхронного двигуна. Це досягається тим, що ротор синхронного двигуна являє собою електромагніт або постійний магніт з числом пар полюсів, рівним числу пар полюсів обертового магнітного поля. Взаємодія полюсів обертового магнітного поля і полюсів ротора забезпечує постійну кутову швидкість.
Конструктивно синхронні електродвигуни виконані аналогічно асинхронним двигунам: статор і ротор, причому статор синхронного двигуна не відрізняється від статора асинхронного двигуна.
Ротор синхронного двигуна являє собою електромагніт з явно вираженими полюсами або неявно полюсний. Основою для створення обертового моменту є взаємодія обертового змінного магнітного поля, яке створюється в статорі, з постійним магнітним полем ротора. Пуск такого двигуна здійснюється безпосереднім підключенням його фазних обмоток статора до електричної мережі. Для виникнення синхронного моменту при пуску двигуна в парах полюсів постійного магніту розміщуються стержні короткозамкнутої обмотки.

Ви бачите тільки 46% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.