Книжки по товарознавству

Системи регулювання в електропобутових машинах

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Для забезпечення нормального режиму зберігання продуктів температура в холодильній камері повинна бути відносно постійною і становити 0—5°С, а в низькотемпературному— 12—18°С. Температура всередині камери змінюється внаслідок притоку тепла через стінки, ущільнювачі, при відкриванні дверей, внесення в камеру теплих продуктів та ін.
Для підтримання постійної температури всередині холодильника, а відповідно, і температури продуктів, які там зберігаються, необхідно змінювати величину холоду, яку виробляє агрегат (холодопродуктивність).
Змінювати холодопродуктивність можна, змінюючи продуктивність компресора або випаровувача. Холодопродуктивність випаровувача можна регулювати, змінюючи коефіцієнт теплопередачі випарника або площу його поверхні. Цього можна добитись, наприклад, зменшуючи кількість холодо-агента, який заповнює випарник, або відключенням частини випарника температурним вентилем. Такий спосіб регулювання температури неекономічний і не знайшов застосування.
Здійснення плавного регулювання холодопродуктивності компресора веде до його ускладнення і зменшення надійності в роботі, а також збільшення його вартості, тому такий спосіб регулювання теж не застосовують.
Для регулювання температури застосовують простий і надійний дискретний спосіб — шляхом запуску і зупинки компресора. Для цієї мети використовують прямі і непрямі методи регулювання температури. При прямому методі вимірюють температуру охолодженого об'єкта, а при непрямому— температуру на стінках випарника. При непрямому методі диференціал регулятора температури (різниця між температурами вмикання і вимикання) може бути більшим, ніж при прямому методі, але сам регулятор простіший за своєю конструкцією і дешевший.
Цими причинами пояснюється те, що в побутових холодильниках в основному регулювання здійснюється зміною температури випарника, яка змінюється при запуску компресора за допомогою датчика температури. За конструктивним виконанням датчики температури бувають манометричні, біметалеві і електронні.
Найбільше розповсюдження отримали манометричні реле температури.
Для холодильників різного об'єму застосовують терморегулятори манометричної дії різних модифікацій. Основні температурні параметри наведено в таблиці 2.15.
Терморегулятори холодильників відносять до приладів миттєвої дії, вони повинні витримувати без підгоряння контактів 300 000—500 000 вмикань. Різні типи терморегуляторів відрізняються конструкцією миттєвого спрацювання контактів.
Схема роботи терморегулятора АРТ-2 показана на рис. 2.16. Основними елементами конструкції терморегуляторів є: гофрована трубка — сільфон з прикріпленою до нього капілярною трубкою з запаяним кінцем; силова пружина; важелі, які коливаються, і механізм миттєвого спрацювання контактів. Сільфон з капілярною трубкою заповнюється фреоном (200—300 мг), тиск пари якого змінюється в залежності від температури.
Кінець капілярної трубки притискають до стінок випарника. Контакти терморегулятора і електродвигун з'єднані послідовно.
Таблиця 2.15
ТЕМПЕРАТУРНІ ПАРАМЕТРИ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ

При роботі компресора температура стінок випаровувача знижується і тим самим зменшується тиск пари фреону в сільфоні.
При цьому силова пружина стискує сільфон і викликає поворот важеля, який розмикає контакти і відмикає електродвигун. При підвищенні температури на стінках випарника здійснюється зворотний процес і вмикається електродвигун. Контакти терморегулятора спрацьовують від температури стінок випаровувача, яка «задається» за допомогою ручки терморегулятора.

Найбільш розповсюдженим є датчик— реле температури (термореле) Т-110, який встановлюється на компресійних однокамерних холодильниках.

Прилад монтують у пластмасовому корпусі (рис. 2.17). Він складається з таких основних частин: термочутливої системи, вузла встановлення заданої температури замикання контактів, механізму перемикання контактів і колодки з контактною групою, ввідними клемами і гвинтом регулювання диференціала. Диференціал змінюють за допомогою гвинта, який є обмежувачем для переміщення силового важеля, що наближає або віддаляє момент перекидання важеля з рухомим контактом.
Пружним елементом термочутливої системи є сільфон. Вузол регулювання температури вмикання контактів складається з пружини, повзуна, гайки, регулюючого гвинта і пружини. Механізм перемикання контактів складається з важеля, осі, важеля і перекидної пружини. Прилад працює таким чином. Сільфон термочутливої системи діє на двоплечий важіль, шарнірно закріплений на осі. В робочому режимі важіль, обертаючись під дією зусиль термосистеми і пружини, через пружину і важіль замикає обидва контакти.
При підвищенні температури середовища, яке контролюється, контакти замикаються, при зменшенні температури на величину нечутливої зони — розмикаються.
Прилад можна встановлювати як у камері холодильника, так і ззовні в для запобігання попадання води всередину приладу при експлуатації.
Датчики — реле температури Т-130 встановлюють в двокамерних побутових холодильниках. Конструкція приладу аналогічна термореле Т-110.
Особливістю цього приладу є те, що замикання контактів здійснюється при температурі -4 + 1,3°С.
Температура розмикання контактів залежить від встановленої споживачем нечутливої зони. За допомогою термореле Т-130 можна в кожному циклі роботи компресора (без додаткових приладів керування відтаюванням) автоматично відтаювати іній з поверхні випаровувача.
Датчики реле температури Т-144 використовують для керування температурним режимом і сигналізації аварійного режиму побутових низькотемпературних холодильників (морозильників). Суттєвою різницею цього приладу є те, що він має додаткову контактну групу, яка забезпечує сигналізацію аварійного режиму гіри підвищенні температури в морозильнику вище допустимого значення.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.