Книжки по товарознавству

Споживні властивості електропобутових машин

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Електропобутові машини як продукт товарного виробництва призначені для продажу і набувають споживну цінову вартість. Споживні властивості набуваються в результаті трансформації природних властивостей складових частин машин, напівфабрикатів, сировини і їх зміни під впливом певних технологій при виготовленні конкретної машини.
Згідно з ДСТУ 2429-94 споживні властивості — це група властивостей виробу (продукції), які виявляються в процесі споживання (експлуатації), та пов'язані з можливістю задоволення виробом (продукцією) деяких суспільних чи особистих потреб відповідно до його призначення.
Споживні властивості електропобутових машин, що задовольняють ті чи інші потреби людини, виступають перш за все як функціональні: вони проявляються безпосередньо при взаємодії машини з людиною в процесі експлуатації. Вони характеризують ефективність використання машин людиною, їх суспільну і культурну цінність, соціальну значущість, практичну корисність, зручність експлуатації, безпеку в користуванні, естетичну досконалість і економічну ефективність.
Властивості машин залежать насамперед від натуральних властивостей сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, а також від структури і властивостей, набутих в технологічному процесі при виробництві.
За природою натуральні властивості машин поділяються на групи хімічні, фізичні, фізико-хімічні і біологічні.
Натуральні властивості сировини і комплектуючих не ототожнюються зі споживними властивостями, а тільки впливають на них. Розвиток науково-технічного прогресу, зміна соціально-економічних умов, суспільних потреб впливають на рівень споживних властивостей машин та їх оцінювання, хоча при цьому натуральні властивості залишаються незмінними. У цьому виявляється характер споживних властивостей машин.

Ви бачите тільки 50% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.