Книжки по товарознавству

Класифікація і характеристика асортименту електропобутових машин.Загальна класифікація електропобутових машин

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Електропобутова машина— це прилад, в якому електрична енергія перетворюється в інші види енергії.
Для живлення ЕПМ використовується напруга, величиною якої визначається безпека користувача цією машиною, тому питанню електробезпеки надається велике значення, воно відбито у відповідних нормативно-технічних документах (НТД).
Крім цього, порушення електробезпеки може вплинути на нормальну роботу побутових машин.
Згідно з вимогами техніки безпеки електропобутові машини можна згрупувати за такими ознаками:
— класом захисту від ураження електрострумом;
— ступенем захисту від вологи;
— способом з'єднання з електричною мережею;
— родом струму живлення;
— напругою живлення;
— кількістю фаз живлення;
— режимом роботи;
— наявністю контролю з боку людини;
— способом встановлення;
— умовами експлуатації;
— категоріями розміщення.
З точки зору електричної безпеки найважливішою вимогою є захист від ураження струмом.
У приладів класу 0 захист від ураження електричним струмом забезпечується основною (робочою) ізоляцією, тобто, відсутні будь-які елементи, які необхідні для з'єднання доступних струмопровідних частин приладів, якщо такі є, із захисним проводом стаціонарної проводки.
У випадку пошкодження основної ізоляції захист від ураження електричним струмом забезпечується лише оточуючим середовищем.
Прилади класу 0 можуть мати кожух з ізоляційного матеріалу, який утворює частину або всю основну ізоляцію, або металевий кожух, відокремлений від струмопровідних частин відповідною ізоляцією. При цьому прилади можуть мати частини з подвійною, підсиленою ізоляцією, або частини, які працюють від безпечної наднизької напруги.
Якщо прилади з кожухом з ізоляційного матеріалу мають пристрої для заземлення внутрішніх частин, то вони належать до І або 01 класу.
Прилади класу 01 мають як мінімум скрізь основну ізоляцію і затискачі для заземлення, але обладнані кабелем або шнуром живлення без проводу для заземлення і штепсельною вилкою без контакту для заземлення, яка не може бути ввімкнута у розетку з контактом для заземлення. Прилади цього класу можуть мати частини з подвійною чи підсиленою ізоляцією або частини, які працюють від безпечної наднизької напруги.
У приладах І класу захист від ураження електричним струмом забезпечується як основною ізоляцією, так і додатковими заходами безпеки, за наявності яких доступні до дотику струмопровідні частини, які з'єднані із захисним проводом заземлення стаціонарної проводки, у випадку пошкодження основної ізоляції струмопровідних частин не можуть опинитись під небезпечною напругою живлення.
Прилади І класу, як і прилади 0 та 01 класів, можуть мати частини з подвійною чи підсиленою ізоляцією або частини, що працюють від безпечної наднизької напруги.
Прилади, призначені для з'єднання з мережею живлення гнучким кабелем або шнуром, повинні мати захисний провід для заземлення, який має входити до складу гнучкого кабеля або шнура. Згідно з міжнародними нормами гнучкий з'єднувальний кабель або шнур повинен мати провід жовто-зеленого кольору, який з одного боку приєднується до затискача заземлення всередині приладу, а з іншого — до контакту заземлення штепсельної вилки.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.