Книжки по товарознавству

Способи штучного охолодження

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Всяке фізичне тіло, якщо воно має вищу температуру, ніж навколишнє середовище, буде охолоджуватись природним шляхом до вирівнювання температури. Зниження температури тіла нижче температури навколишнього середовища можливе тільки штучним шляхом.
Для отримання штучного холоду може бути застосований будь-який фізичний процес, пов'язаний з відведенням тепла. Найбільш ефективними є процеси, які супроводжуються зміною агрегатного стану речовини, тобто переходом речовини з одного стану в інший.
Найбільш розповсюджений метод отримання штучного холоду пов'язаний з кипінням і випаровуванням (перехід з рідкого стану в пароподібний).
Отримання штучного холоду, тобто, відбирання тепла холодильним агентом від об'єкта, який охолоджується, і віддача його більш теплому навколишньому середовищу неможливе без затрати енергії у вигляді роботи або тепла.
Перетворення теплоти в роботу і роботи в теплоту, передача теплоти з однієї точки простору в іншу здійснюється носієм теплоти. В холодильних машинах у ролі теплоносіїв застосовують різні речовини, які в нормальних умовах знаходяться в газоподібному або рідкому стані. Такі речовини носять назву робочих тіл або холодильних агентів (холодоагентів). Від їх властивостей і параметрів значно залежить ефективність холодильних установок. Робота холодильних установок базується на теорії термодинаміки та теплопередачі і для ефективної їх роботи необхідне глибоке розуміння теплотехнічних процесів.
Згідно з другим началом термодинаміки для здійснення кругового процесу, який забезпечує відбирання теплоти від холодного середовища і передачу його більш теплому середовищу, потрібна механічна робота або теплота, які переходять з вищого температурного рівня на нижчий.
Це здійснюється шляхом періодичної зміни агрегатного стану робочого тіла (круговий процес, рис. 4.1).

Рис. 4.1. Діаграми кругових циклів
У результаті здійснення кругового процесу робоче тіло повертається у вихідний стан, після чого процес повторюється. При цьому робоче тіло розширяється і стискається.
Якщо лінія стискування розміщена під лінією розширення (рис. 4.1 а), то напрямок кругового циклу піде за годинниковою стрілкою: такий цикл називається прямим, і навпаки, коли лінія стискування розміщена над лінією розширення (рис. 4.1 б), то цикл піде проти годинникової стрілки, і він називається зворотним. За прямим циклом працюють теплові двигуни, а за зворотним — холодильні машини.
У зворотному циклу до робочого тіла в процесі розширення підводиться теплота Q1 від джерела з більш низькою температурою Т2, а в процесі стискування теплота Q2 відводиться до джерела теплоти з більш високою температурою Т1. Для здійснення зворотного циклу витрачається зовнішня робота:

Для холодильних машин вводиться поняття холодильного коефіцієнта корисної дії (ККД), який визначається відношенням відведеної в зворотному циклі теплоти до затраченої роботи.

Крім того, ступінь досконалості циклу оцінюється енергетичними ККД.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.