Книжки по товарознавству

Холодні агенти

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Речовини, які відбирають тепло від об'єкта, що охолоджується, називаються робочими речовинами або холодоагентами. Для цієї мети в залежності від потрібної температури охолодження використовують різні рідини з низькими температурами кипіння і відповідно випаровування.
До холодильних агентів, які використовуються в побутових холодильниках, ставляться певні вимоги, які можна поділити на чотири групи:
— термодинамічні;
— фізико-хімічні;
— екологічні;
— економічні.
До термодинамічних відносяться:
— об'ємна холодопродуктивність, що характеризується кількістю тепла, яке відбирає їм3 пари холодоагента, яка утворюється при кипінні холодоагента. Чим більша об'ємна холодопродуктивність, тим при меншій кількості холодоагента, який поступає за одиницю часу у випарник, може бути віднята ця ж кількість тепла від об'єму, який охолоджується;
— температура і тиск кипіння будь-якої рідини залежать від тиску її насиченої пари. Зі зниженням тиску температура кипіння рідини знижується. Але при відповідних низьких температурах кипіння робочий тиск у випарнику не повинен бути нижчим від атмосферного. В протилежному випадку з'явиться можливість підсмоктування атмосферного повітря, що призведе до погіршення передачі тепла від середовища, яке охолоджується, холодоагенту у випадку передачі його холодоагентом навколишньому середовищу в конденсаторі. Для порівняння холодильних агентів, як правило, наводиться їх нормальна температура кипіння, тобто температура кипіння при нормальному атмосферному тиску;
— температура і тиск конденсації насиченої пари. Для холодильних агентів бажано, щоб тиск, при якому конденсується насичена пара, був невисоким. Якщо конденсація пари холодоагента проходить при високому тиску, то це вимагає застосування більш потужного компресора і електродвигуна, а це призводить до перевитрат електроенергії і можливості її витікання;
— високий коефіцієнт теплопровідності і теплопередачі.
До фізико-хімічних вимог необхідно віднести малу густину і в'язкість, які забезпечують незначний опір холодоагента при циркуляції його у холодильному агрегаті, а також хімічну пасивність до металів ізоляції проводів і мастил, негорючість і хімічну стійкість.
Холодильні агенти повинні бути нешкідливі для здоров'я людей і безпечні для навколишнього середовища.
Перший холодоагент, який відповідав таким вимогам, був синтезований в 1930 р. у США, це був дифтордихлорметан. А вже в 1933 р. компанія «BOSCH» почала випускати побутові холодильники.
Після синтезу дифтордихлорметану були синтезовані і інші галогенпохідні метану, які отримали загальну назву «фреони».
Внаслідок значної кількості відносно складної хімічної назви фреонів встановлена умовна числова система їх позначення. Спочатку пишеться буква Ф (фреон), а потім число, яке умовно означає насичений вуглеводень, похідним якого є даний фреон: Для метану — 1, для етану — 11, для пропану — 21 і т. д.

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.