Книжки по товарознавству

Термоелектричні і магнітні холодильники

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Відомо, що якщо створити замкнуте коло, спаяне з різнорідних металів, і один із контактів нагріти (охолодити), то в цьому замкнутому колі виникне електричний струм. Це явище, відкрите німецьким ученим Зеебеком в 1821 p., отримало назву ефекту Зеебека, і цей принцип використовують досі в термопарах для вимірювання температури. В електропровідних матеріалах електропровідність здійснюється вільними електронами або зарядами, звільненими від електронів, так званими «дірками».
Природно можна допустити і про можливість зворотного ефекту: при проходженні струму через межу двох різнородних матеріалів один контакт буде нагріватися, а другий охолоджуватись. Це явище підтвердив французький фізик Пельтьє в 1834 р. Поглинання теплоти в місці контакту різнорідних провідників пояснюється також переносом електричним струмом зарядів із речовини, де вони мають низьку енергію, у речовину з більш високою енергією зарядів. Заряди, які перейшли, підвищують свою енергію за рахунок енергії кристалічної гратки речовини, викликаючи поглинання теплоти. У протилежному контакті заряди з високою енергією передадуть свою енергію кристалічній гратці речовини, куди вони перейшли. В результаті цього речовини нагріваються.
Можливість створення холодильника на основі ефекту Пельтьє була проаналізована Альтенкирхом. Він використовував для цього різні метали. Ним було доказано, що термоелементи із металів непридатні для створення холодильників через їх низьку ефективність.
Ефективність роботи термоелемента Z визначається коефіцієнтом а термоелектрорушійної сили, термоелектропровідністю X і питомим опором р такою залежністю:

Академік А. Ф. Иоффе з співробітниками у 1949 р. встановив, що перенесення тепла від одного спаю до іншого значно збільшується при використанні замкнутого кола із двох різних напівпровідників.
Тепловий потік Qn, який називають теплотою Пельтьє, можна визначити за допомогою рівняння:

де П — коефіцієнт Пельтьє;
І— сила струму.
Для отримання найбільшого ефекту в парі застосовують елементи з різними видами провідності: електронної з від'ємними значеннями і дірчастої— з позитивним значенням. Елементи з'єднують в батареї, які виконують у вигляді двох основних конструкцій: блочної (рис. 4.10 а) і мендрової (рис. 4.10 б).

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.