Книжки по товарознавству

Сирохман. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

Сирохман І.В Товарознавство пакувальних матеріалів і тари:підручник(для студ.вищ.навч.закл.)/І.В.Сирохман,В.М.Загородня.-К.:Центр учбової літератури,2009.-616с.

Підручник розрахований на підготовку бакалаврів, спеціалістів спеціальностей Товаро­знавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів і послуг», «Товарознавство та експертиза в митній справі» з дисципліни «Товарознавство тари і пакувальних матеріалів», вивчення якої передбачено у навчальних закладах III і IV рівнів акредитації.

У підручнику наведено товарознавчу характеристику основних і допоміжних паку­вальних матеріалів. Особливе місце займають полімерні комбіновані та багатошарові матеріали і тара на їх основі. Розглянуто сучасні тенденції пакування відповідних груп продовольчих і деяких непродовольчих товарів.

Підручник включає новітні досягнення науки і техніки пакування, безпеки і якості пакувальних матеріалів і тари.