Книжки по товарознавству

Класифікація упаковки із картону

Сирохман. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

Класифікація — цілеспрямований логічний поділ більшості об'єктів, об'єднаних поняттям «упаковка», за найбільш загальними їх характеристиками на окремі категорії (групи) різного рівня.
Одна із можливих ієрархічних класифікацій поділяє більшість видів і типів упаковки на визначені категорії, починаючи від вищого рівня і закінчуючи нижчим. При цьому використовуються такі основні ознаки (рис. 2.4):
• призначення (мета застосування) і способи використання;
• склад (набір елементів, які утворюють упаковку);
• конструкція (форма, побудова, способи сполучення елементів);
• матеріал (джерело, природа, стан пакувального матеріалу);
• технологія (способи, ступінь і особливості обробки та складання);
• декор (колір, фактура, текстура, обробіток, зовнішнє оформленню);
• походження (постачальник, виробник, розробник).

За призначенням (мета застосування) упаковка поділяється на класи: споживча, транспортна, виробнича, консервна.
Споживча (товарна) упаковка є невід'ємною частиною і неподільною одиницею при реалізації у роздрібній торгівлі. Вона входить у вартість товару, а після реалізації переходить з упакованим у неї товаром у власність споживача.
Різновидністю споживчої є групова (сервісна) упаковка, що об'єднує декілька екземплярів споживчої упаковки або одиниць товару одного виду в єдине ціле. При цьому вона не утворює самостійну транспортну одиницю і не змінює властивостей товару при його вилученні із групової упаковки.
Транспортна упаковка утворює самостійну транспортну одиницю, або частину укрупненої транспортної одиниці та використовується без її відкриття для проведення різних транспортних операцій і перевезення продукції в неупакованому вигляді або в г споживчій упаковці.
Виробнича упаковка використовується для переміщення сировини, напівфабрикатів, готових виробів і комплектуючих у процесі виробництва на одному або кількох підприємствах і поза цим процесом не застосовується.
Упаковка для консервування необхідна і застосовується для довготривалого зберігання сировини, матеріалів, виробів.
За складом упаковку поділяють на два підкласи — тару і допоміжні пакувальні засоби. Тара є найбільш важливим і часом єдиним елементом упаковки та являє собою виріб для розміщення продукції, виконаний у вигляді замкнутого чи відкритого корпуса. Вона здійснює функції упаковки самостійно або у поєднанні з допоміжними пакувальними засобами. У цілому упаковка — це сукупність, яку можна виразити формулою:

Ви бачите тільки 78% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.