Книжки по товарознавству

Медичні аспекти використання полімерних матеріалів і тари для упакування харчових продуктів

Сирохман. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

Полімерні пакувальні матеріали і тара широко використовуються в харчовій промисловості і в більшості випадків вони можуть безпосередньо контактувати з продуктами (табл. 10.9).
Таблиця 10.9
Асортимент харчових продуктів у різноманітних матеріалах

Переваги полімерної тари порівняно зі скляною, що використовується для пакування і зберігання безалкогольних напоїв, наведено в табл. 10.10.
Таблиця 10.10
Використання матеріалів для пляшок під безалкогольні напої

Значна частина виробничих підприємств надає перевагу полімерній тарі, оскільки вона легка, естетично оформлена, різноманітна за формою, економічна і стійка до негативних дій довкілля.
При формуванні багатошарових пакувальних матеріалів ураховують природу харчового продукту, терміни і умови його зберігання, деякі інші особливості, що досягається відповідним по* єднанням різних матеріалів з високою чи вибірковою здатністю не пропускати гази, рідини або жири крізь шари упаковки. Наприклад, поєднанням поліетилену, поліпропілену, полікарбонату з поліамідом, етиленвініловим спиртом, полівінілхлоридом отримують матеріали з комплексом властивостей, які дозволяють використовувати їх для вакуумного пакування м'ясних напівфабрикатів, сиру, заморожених продуктів.
Розширюється мережа застосування металізованих полімерних матеріалів, особливо ламінату целофан-металізований-целофан і ламінату металізований целофан-поліетилен. Упаковки, у складі яких використовується алюмінієва фольга, отримані шляхом поєднання з поліетилентерефталатом і поліетиленом, характеризуються механічною міцністю, термозварюваністю, газо- і вологонепроникністю. Вони широко використовуються для фа- сування кондитерських виробів, харчових напівфабрикатів, молочних продуктів.
Використання полімерних матеріалів, за свідченнями деяких авторів, дає змогу підвищити рівень безпеки підприємств зі зберігання і переробки зерна, поліпшити санітарно-гігієнічний стан виробничих приміщень, значно скоротити втрати зерна при зберіганні.
Багатошарові пакувальні матеріали можуть бути джерелом забруднення шляхом міграції у продукти як компонентів полімерних матеріалів, так і інших забруднювачів, присутність яких зумовлюється використанням недоброякісної сировини, недотриманням умов зберігання полімерних матеріалів, порушенням технології їх отримання та низкою інших факторів. Усе це може вплинути на органолептичні властивості продуктів і створювати загрозу для здоров'я людей.
Для оцінки придатності полімерних матеріалів до фасування окремих продуктів проводять санітарно-гігієнічні і токсикологічні дослідження, мета яких полягає в тому, щоб виявити хімічні речовини та їх допустимі кількості, що можуть переходити у харчові продукти. При експертній оцінці полімерних матеріалів, які використовуються для упаковки харчових продуктів, слід ураховувати, що мігруючі з них компоненти можуть вступата у взаємодію зі складовими частинами продуктів харчування і утворювати хімічні сполуки, які відрізняються від вихідних. Так, нітрити ковбасних виробів можуть вступати у взаємодію з амінами, що входять до рецептури полімерних матеріалів, і утворювати нітрозаміни.
Для ефективної оцінки традиційних і нових синтезованих полімерів, скорочення тривалості експерименту, підвищення достовірності результатів біотестування, виключення чинника суб'єктивності при виконанні досліджень, збільшення продуктивності і технологічності проведення дослідів розроблено спеціальну автоматизовану біолабораторію — «БІОЛА».
Вона дає змогу проводити дослідження і культивувати тест-об'єкти в автоматичному режимі. Цими об'єктами можуть бути різні водні організми, які використовуються в екологічних і біотоксикологічних дослідженнях, наприклад, дафнії, інфузорії різних видів. З використанням цього приладу при сертифікації можна оцінювати не тільки безпечність нових полімерних матеріалів, різних упаковок і ковбасних оболонок, але й здійснювати контроль за використанням імпортних полімерних матеріалів для упаковки продовольчих товарів.
При контакті пакувальних матеріалів з білоквмісними продуктами існує вірогідність утворення комплексу важких металів з білками, дія яких на організм людини суттєво відрізняється від впливу важких металів.
Існує потенційна можливість нанесення шкоди здоров'ю людини стабілізаторами і компонентами типографської фарби, які можуть мігрувати із полімерних пакувальних матеріалів. Під час експертної оцінки імпортних полімерних матеріалів виникають певні труднощі, зумовлені відсутністю більшості випадків інформації про рецептурний склад цих матеріалів і їх кількісний вміст. В основному імпортні матеріали надходять у вигляді багатошарових плівок з різними типами полікомпонентних композицій, на поверхні яких з однієї або обох сторін, а часом і в шарі матеріалу, нанесені малюнки і написи фарбами невідомого складу. Супровідні документи, як правило, містять назву матеріалу, а часом посилання на документ, згідно з яким матеріал дозволений для використання у контакті з продовольчими товарами.

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.