Книжки по товарознавству

Маркування товарів

Сирохман. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

Маркування товарів уважається невід'ємною складовою частиною виробів. Воно забезпечує споживачів актуальною інформацією про відповідний товар і тару та упаковку, а також відображає якість і безпечність продуктів. При цьому обов'язковою є інформація, передбачена законодавством, і додаткова інформація часто рекламного спрямування. Для товарознавців цінними є відомості про основні споживні властивості і характеристику товару щодо складу, перелік використаної сировини, харчових добавок, калорійність, вміст у них шкідливих для здоров'я речовин порівняно з вимогами стандартів, а також протипоказання при окремих захворюваннях.
Маркування може передбачати правила й умови безпечного зберігання товару. В цілому маркування являє собою комплекс відомостей у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових знаків (умовних позначень) і їх комбінацій, які наносять залежно від конкретних умов безпосередньо на товар, упаковку (тару), ярлик (бірку) або етикетку.
Важливе місце займає якість і розміщення знаків як особливих засобів інформації. Вони в основному базуються на текстовій основі. Це обумовлено здатністю знаків стисло представити інформацію про об'єкт з виділенням серед монотонної маси текстової інформації. Особливе значення воно набуває при використанні дво- і більше мовного маркування відповідно до чинного законодавства, а також сприяє скороченню затрат, збереженню ресурсів і орієнтує споживачів кількох країн або регіональних просторів залежно від типу товару. 1
На сучасному етапі виникає необхідність у розробленні та застосуванні стандартних міжнародних вимог до маркування товарів і знаків, які можуть стисло і водночас досить повно передавати споживачеві важливу інформацію про продукт. В окремих випадках важливі попередження подають у формі спеціальних знаків, які враховують особливі групи споживачів (дітей, інвалідів, хворих на цукровий діабет тощо).
Часто використовують досвід окремих країн або відповідних економічних об'єднань. Частина вимог передбачена для маркування товарів країн—членів Світової організації торгівлі (СОТ).
Маркування товарів має відповідати ряду вимог. По-перше, воно має забезпечити всіх учасників товаропросування правдивою інформацією відповідно до чинного законодавства. По- друге, склад і зміст маркування товарів мають бути достатніми для безпечного поводження з ними. Інформацію, яка необхідна для маркування, отримують із різних джерел відповідно до чинного законодавства, нормативних документів або внаслідок відповідних досліджень, проведених за спеціальними угодами.
Маркування має бути чітким і розбірливим, розміщуватися на фоні, контрастному відносно кольору упаковки та стійким до кліматичних факторів. Воно повинно зберігатися протягом усього допустимого терміну використання товару. У зв'язку з цим ураховуються особливості маркованого товару і прогнозується належна якість зображення.

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.