Книжки по товарознавству

Штрихове кодування

Сирохман. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

Штрихове кодування відіграє важливу роль у товаропросуванні. Особливо воно виявляється при обслуговуванні покупців. Належне кодування у доступному для зчитування місці дозволяє швидко розраховуватися з покупцями. В іншому випадку контролеру-касиру доводиться набирати ідентифікаційний номер товару або ціну вручну, що затримує процес обслуговування. Тому правильне розташування штрихового коду на товарі не менш важливе, ніж забезпечення його відповідних оптичних та геометричних параметрів. Ураховуючи це, при розташуванні штрихового коду ставиться завдання легкого зчитування, дотримання певної послідовності розташування позначок штрихового коду на товарах одного типу, що полегшує роботу касира.
Штриховий код EAN наноситься на більшість етикеток і упаковок, але національні та міжнародні стандарти визначають базові вимоги до розташування штрих-кодової позначки. Основним нормативно-технічним документом України, який установлює вимоги до розташування штрихового коду EAN/UPC є ДСТУ 3147-95 «Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування кодових позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги». Для більшості товарів розташування штрих- кодової позначки передбачено на зворотному боці упаковки в нижньому правому квадранті. Також може бути розташування її у нижньому правому квадранті з будь-якого іншого боку упаковки. Місце для штрихового коду вибирають таким чином, щоб касирові було зручно взяти товар, не закривши штриховий код і не створивши перешкод для його сканування.
Стандартом України передбачено — відстань від бокових країв поверхні повинна бути не менше 5 мм, а від верхнього чи нижнього краю товару — не менше 3 мм. У той же час нормативи EAN/UPC більш суворі: мінімальна відстань повинна становити не менш 8 мм і не більше 102 мм від будь-якого краю товару. Водночас для пакетів із сипким продуктом штриховий код краще розташовувати ближче до центру, оскільки біля країв, як правило, поверхня упаковки може мати значну кривизну і спотворювати штриховий код. Крім того, у разі невдалого розташування пггрих- кодової позначки можливе її пошкодження під час пакування товару у групову упаковку, а також при закладанні на зберігання, переміщення на складах і в роздрібних торговельних підприємствах.
Штриховий код розміщують горизонтально або вертикально з таким розрахунком, щоб цифрові коди були зорієнтовані відповідно до іншого тексту або графічного оформлення упаковки. На поверхні зі значною кривизною (циліндричні туби, пляшки діаметра тощо) виникають труднощі щодо нанесення штрихового коду. Згідно зі стандартом, якщо кут між дотичними до вигнутої поверхні, одна з яких проходить через центр, а інша — через зовнішній край обмежувального знака штрихового коду позначки становить менше 30°, код може бути розміщений паралельно або перпендикулярно до твірної вигнутої поверхні. У випадку більшого за 30° кута штриховий код повинен бути розміщений так, щоб штрихи були перпендикулярні до твірної вигнутої поверхні.
Недопустимим є нанесення штрихових кодів із заданими розмірами та оптичними характеристиками на краю стрічки, з якої формується пакет для морозива, кондитерських виробів тощо. Особливо виділяється упаковка зі штриховим кодом на частково закритій перегнутим клапаном поверхні. Трапляються помилки на товарах в обгортці на прямокутних упаковках, етикетки яких обгортаються по периметру. Якщо з різних причин неможливо запобігти попаданню штрих кодів н£ ріг, рекомендується друкувати ці позначки таким чином, щоб штрихи були перпендикулярні грані, яку утворюють суміжні сторони упаковки і на якій може опинитись штрихкод.
Часто штрихкод розташовується в місці, де конструкцією упаковки передбачено відривний корінець, клапан, місце для отвору тощо. Подібна перфорація ускладнює зчитування штрихового коду, оскільки придатною для сканування залишається лише його частина. Перфорація не може проходити також і через зону стабілізації штрихового коду.
На груповій упаковці недопустимим є розміщення декількох видимих позначок штрихового коду, в яких представлені різні ідентифікаційні номери EAN/UPC: штрихові коди на товарах, які входять до складу групування, та штриховий код групової упаковки. Видимою повинна бути тільки одна позначка, що представлена ідентифікаційним номером EAN групової упаковки.
З метою попередження зловживань при повторному використанні пляшок із штрих-кодом запропоновано спосіб кодування етикеток. В його основі лежить високочастотний модульний розчин, який понад 10 років застосовується в офсетному друці, а також багаторазово апробований на етикетках винних пляшок. Виявлення штрих-коду здійснюється за допомогою оптично захоплюючої системи і порівняння зображення з друком. На основі різноманітних зразків можна вносити додаткову інформацію в надрукований код.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.