Книжки по товарознавству

Стандартизація та її різновиди

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Успішна діяльність у будь-якій галузі науки і техніки пов'язана із стандартизацією, що полягає у знаходженні рішень для задач науки, техніки і економіки і націленої на досягнення оптимального ступеню впорядкованості в певній галузі. Основні терміни і визначення в галузі стандартизації встановлено Комітетом ІСО. Міжнародна організація стандартизації прийняла таке визначення: "Стандартизація - це встановлення і застосування правил з метою впорядкування діяльності: у певній галузі на користь та за участю всіх заінтересованих сторін і, зокрема, для досягнення загальної економії при дотриманні умов експлуатації (використання) і вимог безпеки".
Елементи стандартизації застосовувались близько 5000 років тому в Стародавньому Єгипті під час спорудження пірамід із кам'яних блоків правильної форми і масою в декілька тон.
У Стародавньому Римі для водопроводу використовувалися труби певних розмірів і форм. У XV ст. у Венеції судна і кораблі будували на потоці із "стандартних" деталей і вузлів.
В Росії стандартизація з'явилась у першій половині XVI ст., коли згідно Указу царя Івана IV виготовлялися стандартні калібри- кружала для контролю розмірів ядер до гармат.
На початку XVII ст. за затвердженими Петром І зразками будувались серії суден з однаковими розмірами за зразками, що сприяло швидшому створенню вітчизняного флоту. Петро І приділяв питанням стандартизації належну увагу не лише в кораблебудуванні, а й в сільському господарстві, вимагаючи, щоб хліб закуповували "сухий, стодольний, а не сиромолотий". В історії розвитку текстильної промисловості відомий також указ Петра І про якість канатів і парусини для торгового і військового флоту, які поставляли купці в державну скарбницю: ".. Коли ж такий купчисько гнилий товар по­ставить, рубати такому голову, щоб іншим не було повадно". Росії належить пріоритет у застосуванні елементів стандартизації в мета­лообробній промисловості.
Проте дореволюційна Росія практично не мала своєї національ­ної системи стандартизації і єдності мір.
У 1918р. був підписаний декрет про введення у нашій країні ме­тричної системи мір, і ваг, який став передумовою радянської сис­теми стандартизації.
У 1924р. за рішенням радянського уряду було організовано Бю­ро промислової стандартизації ВРНГ СРСР, як керівний орган по стандартизації в промисловості. 15 вересня 1925 року був створе­ний Комітет стандартизації при Раді праці і оборони. Після цього почали створюватися єдині державні (загальносоюзні) стандарти.

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.