Книжки по товарознавству

Цілі і задачі стандартизації

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Основними цілями стандартизації є:
- сприяння забезпеченню пропорційного розвитку всіх галузей народного господарства;
- поліпшення якості продукції і якості роботи та забезпечення її оптимального рівня;
- забезпечення узгодження вимог до продукції з потребами обо­рони країни;
- забезпечення умов для розвитку спеціалізації в галузі проекту­вання і виробництва продукції, зниження її трудомісткості, мало- ємності і поліпшення інших показників;
- забезпечення умов для розвитку експорту товарів, які задово­льняють вимогам світового ринку;
- розвиток міжнародного економічного і технічного співробіт­ництва;
- раціональне використання виробничих фондів і економія мате­ріальних та трудових ресурсів;
- забезпечення охорони здоров'я населення, безпеки праці, охо­рони природи і поліпшення використання природних ресурсів.

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.