Книжки по товарознавству

Систематизація, класифікація і кодування

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Систематизація предметів, явищ, понять має на меті за допомо­гою розміщення їх у певному порядку і послідовності створити чіт­ку систему, зручну для користування. Найпростішою формою сис­тематизації є алфавітна система розміщення об'єктів. Також систе­ма використовується, наприклад, в енциклопедичних, політехніч­них та інших довідниках. Застосовують також порядкову нумера­цію об'єктів, які систематизуються, або розміщення їх хронологіч­ній послідовності. Наприклад, ДСТи України реєструються Держа­вним Комітетом стандартів за порядком номерів, а після номера у стандарті зазначається рік його затвердження.

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.