Книжки по товарознавству

Система переважаючих чисел

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Вироблювана народним господарством продукція характеризу­ється певними параметрами. Щоб підвищити рівень взаємозамінно­сті і зменшити номенклатуру виробів, створити умови для ефектив­ної спеціалізації кооперування, здешевлення продукції, при уніфі­кації і розробці стандартів застосуються числа переважаючі (тобто пільгові, такі, яким надається перевага) і ряди переважаючих чисел.
Застосування переважаючих чисел дає змогу уніфікувати розмі­ри і параметри продукції як у масштабах країни, так і в міжнарод­ному масштабі.
Таблиця 2.1. Деякі класи і підкласи машинобудівельної продукції


Широкого застосування набули ряди переважаючих чисел, записаних на основі геометричних прогресій, яка являє собою ряд чисел з постійним відновленням двох сусідніх чисел, що називається знаменником прогресій Q.
Наприклад, при Q =2 і Q =10 прогресії мають вигляд: 1; 2; 4;

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.