Книжки по товарознавству

Параметри і параметричні ряди

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Щорічно в СРСР створювалося близько чотирьох тисяч нових видів машин, приладів, механізмів. Кожний виріб характеризується параметричними розмірами, або параметрами. Число стандартизо­ваних параметрів повинно бути мінімальним, але достатнім для оцінки експлуатаційних якостей виробів (машин). Параметри виро­бів діляться на головні та основні.
Головні параметри - це найважливіший експлуатаційний показ­ник виробу, який не залежить від його технічного вдосконалення і технології виготовлення. Наприклад, головний параметр токарного верстата габаритні розміри оброблюваних заготовок; штангенінст­румента, мікрометрів - границя вимірювання.
За головним параметром будують параметричний ряд.
Параметричним рядом називається закономірно побудована у певному діапазоні сукупність числових значень головного парамет­ра машин або виробів одного функціонального призначення. Крім головного параметра, існують основні параметри виробів. Основні параметри виражаються через головний параметр. Наприклад голо­вний параметр поршневого компресора - діаметр Д циліндра, а один із основних його параметрів - продуктивність П:


де Н- хід поршня; n- частота обертання.

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.