Книжки по товарознавству

Комплексна і випереджувальна стандартизація

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Якість будь-якого виробу визначається великим числом факто­рів: досконалістю конструкцій; якістю матеріалу, з якого він виго­товляється, ступенем уніфікації, агрегатування і стандартизації; рі­внем технології виробництва і контролю; рівнем взаємозамінності та ін. Для забезпечення високої якості необхідна оптимізація зазна­чених факторів і сувора взаємна узгодженість вимог до якості.
Розв'язання цього завдання ускладнюється широкою міжгалузе­вою кооперацією заводів. Так, при виробництві автомобілів вико­ристовують понад 4000 найменувань виробів і матеріалів, тисячі видів технологічного обладнання, інструменту і засобів контролю. Розв'язати це завдання дає змогу комплексна стандартизація.
Комплексною називається стандартизація, за допомогою якої здійснюються цілеспрямоване і планомірне встановлення і Застосу­вання системи взаємоузгодження вимог як до об'єкта в цілому, так і до факторів, що впливають на об'єкт, з метою забезпечення опти­мального розв'язання конкретної проблеми.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.