Книжки по товарознавству

Стандартизація технічної документації

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Складова частина комплексної системи стандартизації - єдина система конструкторської документації (ЄСКД), яка встановлює для всіх організацій країни єдині порядок організації проектування і правила виконання та оформлення креслень. Це полегшує читання і сприймання креслень, дає змогу застосовувати персональні комп'ютери для проектування і обробки технічної документації, розвитку кооперування в промисловості.
Застосування стандартів ЄСКД забезпечує взаємний обмін конс­трукторською документацією між підприємствами і організаціями, спрощення конструкторських документів і графічних зображень, зниження трудомісткості проектно-конструкторських розробок.
Комплекс стандартів ЄСКД впроваджено з 1 січня 1971 р; він включав понад 250 стандартів, які розподіляються на дев'ять таких груп:
2.1. Основні положення (ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.121-73, ГОСТ 13-85).
2.2. Класифікація і позначення виробів у конструкторських до­кументах (ГОСТ 2.201-80).
2.3. Загальні правила виконання креслень (ГОСТ 2.301-68... ГОСТ 2.320-82).

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.