Книжки по товарознавству

Органи і служби системи стандартизації

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Головним органом системи стандартизації є Державний комітет стандартизації (Держстандарт) України, задачами якого є:
- створення системи нормативно-технічної документації, яка встановлює прогресивні вимоги до розробки, виробництва і вико­ристання продукції з метою підвищення технічного рівня і якості забезпечення використання, сумісності, взаємозамінності, охорони довколишнього середовища, ресурсозбереження, широкого засто­сування мало- і безвідходних технологій;
- створення і забезпечення функціонування державної системи сертифікації продукції;
- забезпечення єдності і достовірності з метою захисту інтересів держави і споживача;
- створення і забезпечення функціонування національної ета­лонної бази;
- забезпечення державного нагляду за впровадженням і дотри­манням вимог стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) на продукцію (роботи, послуги);
- визначення основних напрямків проведення заходів міждержа­вного і міжнародного співробітництва, зв'язаних із стандартизаці­єю, метрологією і сертифікацією;

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.