Книжки по товарознавству

Порядок розробки, затвердження і впровадження ста­ндартів

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Планування стандартизації є основною частиною системи дер­жавного планування науково-дослідницьких, дослідницько- конструкторських і експериментальних робіт.
З метою досягнення організаційно-методичної єдності при роз­робці стандартів, а також для контролю за виконанням робіт по розробці стандартів установлено чотири стадії розробки стандарту.
1. Розробка і затвердження технічного завдання на розробку стандарту.
2. Розробка першої редакції проекту і розсилання його на редакції.
3. Опрацювання рецензії, розробка остаточної редакції стандар­ту і подання його на затвердження.
4. Затвердження і державна реєстрація стандарту.
Технічне завдання на розробку стандартів виконується з ураху­ванням досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки і передо­вого досвіду.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.