Книжки по товарознавству

Основні терміни і визначення

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Проблема якості - це об'єктивне відображення постійного роз­витку промисловості в усьому світі і, у першу чергу, вдосконалення техніки. Підвищення якості продукції є однією з важливіших еко­номічних і політичних задач на сучасному етапі суспільного вироб­ництва.
У питаннях підвищення якості продукції велика роль відводить­ся використанню можливості стандартизації, як одного з ефектив­них важелів управління економікою.
Якість продукції - це сукупність властивостей і показників, які визначають придатність виробів для задоволення потреб споживача відповідно до їх призначення. Якість продукції залежить від техні­чного рівня машинобудування і його галузей, який визначається великою кількістю факторів (досконалість конструкції, якість за­стосування матеріалів, потужність на один кілограм маси констру­кції, рівень уніфікації, стандартизації й агрегатування та ін).

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.