Книжки по товарознавству

Показники якості продукції

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Для позначення специфічної галузі науки, що займається розро­бкою загальних принципів і методів вимірювання якості введений термін кваліметрія. Основні задачі кваліметрії:
- визначити номенклатуру необхідних показників якості виробів та їх оптимальні значення;
- розробити методи кількісної оцінки якості;
- створити методику обліку зміни якості в часі.
Найефективнішими показниками якості виробів є їх експлуата­ційні характеристики, що визначають якість виконання виробом за­даних функцій. Показники якості продукції - це кількісна характе­ристика однієї чи декількох властивостей продукції, які складають її якість. Розглядається така характеристика стосовно до конкрет­них умов створення, експлуатації та споживання цієї продукції. За­лежно від заданих функцій вироби можуть мати різні експлуатацій­ні показники.
Одиночний показник якості продукції - показник, який характе­ризує одну з її властивостей.

Ви бачите тільки 33% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.